ISO 29991:2014

از آنجایی که بسیاری از مراکز آموزش زبان‌های خارجی در سراسر دنیا از جمله ایران فعال بوده و آموزش و یادگیری زبان خارجی یک امتیاز ارزشمند برای زبان‌آموز به شمار می‌رود، مراکز آموزشی زبان‌های خارجی می‌بایست خود را با یک استاندارد بین‌المللی انطباق دهند.

به همین منظور آکادمی زبان سفیر گفتمان پس از اخد سه گواهینامه

ISO 9001:2015 در مدیریت کیفیت

ISO 10015:1999 در مدیریت آموزش منابع انسانی

و  ISO 10002:2014 در رسیدگی به شکایات مشتریان

به منظور اعتبار بخشی بیشتر و پیشگیری از هر گونه روش‌های زیان رسان در امر آموزش زبان، پس از انجام ممیزی‌های تخصصی از سوی شرکت BCI Global کانادا، موفق به دریافت استاندارد ISO 29991:2014 که مختص مراکز آموزش زبان‌های خارجی است گردیده.

از نکات مهم در این استاندارد ، توجه ویژه به موارد بسیار مهم ذیل است:

  • محدوده‌ی فعالیت مرکز آموزشی، نوع زبان و سطوح آن
  • مواد آموزشی و کمک آموزشی تعریف شده – راهنما‌های آموزشی- به‌روز‌آوری مواد آموزشی
  • فضای فیزیکی مراکز آموزش زبان خارجی با توجه به تعداد فراگیران هر دوره / نظافت و بهداشت محیط / گرمایش، سرمایش و تهویه مناسب/ عدم وجود سر و صداهای مانع فراگیری
  • نحوه ارزیابی و انتخاب اساتید دوره‌ها قبل از توافق همکاری
  • نحوه ارزیابی و انتخاب اساتید دوره‌ها بعد از برگزاری دوره‌ها (ارزیابی کیفی دوره‌ها)
  • هزینه‌یابی دوره‌ها، سیستم پذیرش فراگیران، سیستم پرداخت اساتید و سیستم دریافت از فراگیران

هدف از استقرار ISO 29991:2014 در آکادمی زبان سفیر گفتمان عبارت است از:

  • بهبود شفافیت و اعتبار بخشی بیشتر به فعالیت‌های آموزشی در کلیه شعب
  • حمایت از زبان‌آموزان و پیشگیری از هرگونه روش‌های زیان رسان در امر آموزش
  • بهبود کیفیت آموزش زبان برای تمام طرف‌های ذی‌نفع اعم از زبان‌آموز، مدرسین، تمامی سازمان‌ها و افرادی که به‌نحوی از آموزش زبان منتفع می‌شوند.

ایزو

زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.