معرفي استاندارد ISO 10015:1999

برای اینکه سازمان‌ها در رقابت باقی بمانند همواره باید سرمایه‌گذاری مجدد کرده و توانایی منابع انسانی خود را ارتقا دهند. با این وجود بیشتر مدیران نمی‌توانند مزایای آموزش و بازگشت سرمایه‌گذاری آموزشی را اندازه بگیرند. ایزو 10015 سال 1999 مدیریت کیفیت – اصولی برای آموزش بوده که جواب این سوالات حیاتی را می دهد. ” آیا به آموزش پرداخته است؟”

استاندارد بین‌المللی ایزو 10015 سال 1999 مدیریت کیفیت – اصولی آموزشی، چیزی همانند گوهر کشف نشده‌ای در خانواده استاندارد ایزو 9000 می‌باشد. زیرا اصولی ارائه می‌دهد که به سازمان‌ها و مدیرانش هنگام بررسی مسائل مربوط به آموزش کمک می‌کند.

مزایای ایزو 10015:1999

شرکت‌هایی که با ایزو 9001 سیستم‌های مدیریت کیفی آشنایی دارند که براساس رویکرد فرایندی می‌باشد، این ایزو را به راحتی درک می‌کنند.

همچنین می‌تواند توسط سازمان‌هایی به‌کار رود که ایزو 9001 :2008 را اجرا نکرده‌اند ولی در عوض با ابزار‌های کیفی دیگری کار کرده‌اند، زیرا این ایزو مخصوص نیازهای آموزشی کیفیت طراحی شده‌اند.

اخذ گواهینامه ISO 10015:1999 باعث می‌شود تمامی اهداف تجاری و کاری هر سازمانی در پناه تحقق حفظ مدیریت موثر فرایند آموزشی قرار گیرد و حتی شرایط این گواهینامه باعث می‌شود به صورت عام‌المنفعه تمامی ذی‌نفعان با یکدیگر مشارکت کنند و یک هدف کلی برای همه سازمان‌های در حال فعالیت به‌وجود بیاید.این گواهینامه به‌صورت یک سری اصول ملی و بین‌المللی می‌باشد و با دیگر استانداردهای سیستم‌های مدیریتی قابلیت انطباق دارد که از آن جمله می‌توان به رابطه این استاندارد با ایزو 9001 اشاره کرد.

ایزو
ایزو
زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.