مجوزهای آموزشی موسسه زبان سفیر گفتمان

موسسه آموزش زبان سفیر گفتمان، با پشتوانه گواهی‌نامه‌های زیر به آموزش علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی می‌پردازد:
1. مجوز تاسیس
2. پروانه تاسیس
3. گواهینامه صلاحیت اجرای آموزش‌های کارکنان دولت

تایید مجوز برگزاری دوره‌های ویژه کارکنان دولت توسط سفیر