آرشیو : مقالات آموزش زبان

آموزش زبان انگلیسی همچون دیگر حوزه های علمی و تخصصی، دستخوش توسعه و تغییر روز افزون است. گاهی باورهای سنتی و قدیمی در این زمینه نیازمند بازنگری و اصلاح است و گاهی نیز تجربیات و اتفاقات جدیدی که در سرتاسر دنیا در حال رخ دادن است، منجر به تحولی در مهارت و توانایی ما به عنوان یک مدرس و یا در دیدگاه ما به عنوان یک زبان آموز و یا والدین ما شود. از آنجایی که خواندن کتب مختلف نیازمند زمان طولانی و فرصت آزاد است، خواندن مقالات میتواند در مدت زمانی کوتاه ما را با این تغییر و تحولات در حوزه های تخصصی مختلف آشنا کند. در این بخش می توانید با جدیدترین و بروز ترین مقالات در زمینه آموزش زبان انگلیسی آشنا شوید.