آرشیو : اخبار دفتر مرکزی

باشگاه کتابخوانی
0

برگزاری نوزدهمین جلسه‌ی باشگاه کتابخوانی سفیر ( 42 اندیشه ناب) با حضور پژمان طهرانیان

باشگاه کتاب‌خوانی سفیر دپارتمان ترجمه‌ی موسسه زبان سفیر گفتمان  هر ماه یک برنامه‌ی باشگاه کتاب‌خوانی برگزار می‌کند. هربار کتابی معرفی می‌شود و…

1 2 3 21