آرشیو : اخبار واحد بروجرد (برادران)

دسامبر, 2016
فوریه, 2016
می, 2013
افتتاح واحد خواهران و برادران در بروجرد

سی و چهارمین شعبه سفیر در شهرستان ها ،از ترم خرداد –تیر فعالیتش را آغاز خواهد کرد. این واحد که برای آموزش زبان به خواهران ( روزهای زوج) و برادران ( روزهای فرد)  افتتاح می شود مراحل اخذ مجوز را طی کرده است و با فراهم آوردنامکانات آموزشی از خردادماه سال جاری ، آماده پذیرش دانشجویان عزیز خواهد بود. سفیر بروجرد ، پنجاه و چهارمین شعبه سفیر گفتمان است که فعالیتش را به زودی آغاز خواهد کرد. واحد بروجرد : ابتدای خیابان تختی – روبه روی بانک اقتصاد نوین – پلاک 21 Tel: 0622-3531514, 3532524

آوریل, 2012
برگزاری دوره نوجوانان در سفیر

برای پاسخگویی به نیاز آموزشی رده سنی 12 تا 16 سال، موسسه سفیر دوره نوجوانان خود را با کتاب Project برگزار می کند. دوره مذکور در 15 ترم برگزار می شود.

می, 2011