آرشیو : اخبار واحد کرمانشاه (خواهران)

دسامبر, 2016
فوریه, 2016
آوریل, 2012
برگزاری دوره نوجوانان در سفیر

برای پاسخگویی به نیاز آموزشی رده سنی 12 تا 16 سال، موسسه سفیر دوره نوجوانان خود را با کتاب Project برگزار می کند. دوره مذکور در 15 ترم برگزار می شود.

آگوست, 2011
شروع به کار واحد کرمانشاه خواهران از ترم مرداد – شهریور 90

واحد خواهران کرمانشاه بیست و چهارمین واحد سفیر در مراکز استان ها می باشد که از ترم مرداد – شهریور شروع به کار خواهد نمود و در حال حاضر آمادهپذیرش دانشجو می باشد. آدرس: خیابان اشرفی اصفهانی (فردوسی) – پایین تر از سیما شهر فرنگ –  روبروی بانک مسکن – ساختمان رایانه  صنعت –ط دوم تلفن: 7287476 ، 7287477، 7287511، 7287512 – 0831

می, 2011