آرشیو : اخبار واحد گرگان (خواهران)

دسامبر, 2016
فوریه, 2016
اکتبر, 2015
آوریل, 2012
برگزاری دوره نوجوانان در سفیر

برای پاسخگویی به نیاز آموزشی رده سنی 12 تا 16 سال، موسسه سفیر دوره نوجوانان خود را با کتاب Project برگزار می کند. دوره مذکور در 15 ترم برگزار می شود.

می, 2011
آوریل, 2011