مقاله خوانی به زبان انگلیسی

چهاردهمین دوره مقاله خوانی انگلیسی با موضوع Teacher Resilience

چهاردهمین دوره مقاله خوانی انگلیسی با موضوع Teacher Resilience با حضور اساتید و محققان آموزش زبان انگلیسی و زبانشناسی کاربردی برگزار می گردد. موضوع این ماه : Teacher Resilience ارائه دهنده: مهناز به اندیش تاریخ برگزاری: یکشنبه 16 تیر 98 زمان حضور در سالن: 10:45 زمان برگزاری: 11:00 الی 12:30 گواهی شرکت در جلسه مقاله خوانی …

چهاردهمین دوره مقاله خوانی انگلیسی با موضوع Teacher Resilience ادامۀ مطلب »

سیزدهمین دوره مقاله خوانی انگلیسی با موضوع Teachers’ Emotion Regulation

سیزدهمین دوره مقاله خوانی انگلیسی با موضوع Teachers’ Emotion Regulation با حضور اساتید و محققان آموزش زبان انگلیسی و زبانشناسی کاربردی برگزار می گردد. موضوع این ماه : Teachers’ Emotion Regulation ارائه دهنده: المیرا سلطانی تاریخ برگزاری: یکشنبه  19 خرداد 98 زمان برگزاری: 11:00 الی 12:30 گواهی شرکت در جلسه مقاله خوانی به شرکت کنندگان اعطا …

سیزدهمین دوره مقاله خوانی انگلیسی با موضوع Teachers’ Emotion Regulation ادامۀ مطلب »

دوازدهمین دوره مقاله خوانی انگلیسی با موضوع Teachers’ Self-disclosure

دوازدهمین دوره مقاله خوانی انگلیسی با موضوع Teachers’ Self-disclosure با حضور اساتید و محققان آموزش زبان انگلیسی و زبانشناسی کاربردی برگزار می گردد. موضوع این ماه : teachers’ Self-disclosure ارائه دهنده: ادیت خدابخشی تاریخ برگزاری: یکشنبه  15 اردیبهشت 98 زمان برگزاری: 11:00 الی 12:30 گواهی شرکت در جلسه مقاله خوانی به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد. …

دوازدهمین دوره مقاله خوانی انگلیسی با موضوع Teachers’ Self-disclosure ادامۀ مطلب »

یازدهمین دوره مقاله خوانی انگلیسی با موضوع How do you write a teaching philosophy

یازدهمین دوره مقاله خوانی انگلیسی با موضوع How do you write a teaching philosophy با حضور اساتید و محققان آموزش زبان انگلیسی و زبانشناسی کاربردی برگزار می گردد. موضوع این ماه : How do you write a teaching philosophy ارائه دهنده: نازدی جلال خان تاریخ برگزاری: یکشنبه  19 اسفند 97 زمان برگزاری: 11:00 الی 12:30 گواهی …

یازدهمین دوره مقاله خوانی انگلیسی با موضوع How do you write a teaching philosophy ادامۀ مطلب »

برگزاری دهمین دوره مقاله خوانی انگلیسی با موضوع Teachers Corrective Feedback

دهمین دوره مقاله خوانی انگلیسی با موضوع Teachers Corrective Feedback با حضور اساتید و محققان آموزش زبان انگلیسی و زبانشناسی کاربردی برگزار می گردد. موضوع این ماه : Teachers Corrective Feedback ارائه دهنده: پریا پارساراد تاریخ برگزاری: سه شنبه  30 بهمن 97 زمان برگزاری: 11:00 الی 12:30 گواهی شرکت در جلسه مقاله خوانی به شرکت کنندگان …

برگزاری دهمین دوره مقاله خوانی انگلیسی با موضوع Teachers Corrective Feedback ادامۀ مطلب »

برگزاری نهمین دوره مقاله خوانی انگلیسی با موضوع Teacher Expertise

نهمین دوره مقاله خوانی انگلیسی با موضوع Teacher Expertise با حضور اساتید و محققان آموزش زبان انگلیسی و زبانشناسی کاربردی برگزار می گردد. موضوع این ماه : Teacher Expertise ارائه دهنده: دکتر مصطفی شاهرخی تاریخ برگزاری: یکشنبه  30 دی 97 زمان برگزاری: 11:00 الی 12:30 در این جلسه به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد. What is Teacher …

برگزاری نهمین دوره مقاله خوانی انگلیسی با موضوع Teacher Expertise ادامۀ مطلب »

برگزاری هشتمین دوره مقاله خوانی انگلیسی با موضوع Teacher Leadership

هشتمین دوره مقاله خوانی با موضوع Teacher Leadership در این جلسه به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد. What is Teacher Leadership? What Factors and Conditions Influence This Progression? What are the Pedagogical Outcomes of Teacher Leadership? What are the Factors Obstructing the Path to Teacher Leadership? با حضور اساتید و محققان آموزش زبان انگلیسی و زبانشناسی …

برگزاری هشتمین دوره مقاله خوانی انگلیسی با موضوع Teacher Leadership ادامۀ مطلب »

برگزاری هفتمین دوره مقاله خوانی انگلیسی با موضوع Teacher Education

هفتمین دوره مقاله خوانی با موضوع Teacher Education: Effective “Monkey Management” in ELT classrooms در این جلسه به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد. What is “Monkey Management” ? How can “Monkey Management” be adopted to learner-centered classes? What are some Strategies to cope With possible Monkeys in classes ? با حضور اساتید و محققان آموزش …

برگزاری هفتمین دوره مقاله خوانی انگلیسی با موضوع Teacher Education ادامۀ مطلب »

برگزاری ششمین دوره مقاله خوانی به زبان انگلیسی با موضوع Teacher Talk

ششمین دوره از جلسات ماهانه مقاله خوانی و نقد و بررسی آخرین روش های آموزش زبان انگلیسی در زمینه های : Teacher Education Teacher Development Teacher practice با حضور اساتید و محققان آموزش زبان انگلیسی و زبانشناسی کاربردی برگزار می گردد. موضوع این ماه : Teacher Talk ارائه دهنده: پریچهر افضلی کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی …

برگزاری ششمین دوره مقاله خوانی به زبان انگلیسی با موضوع Teacher Talk ادامۀ مطلب »

برگزاری چهارمین دوره مقاله خوانی به زبان انگلیسی با موضوع Teacher Identity

چهارمین دوره از جلسات ماهانه مقاله خوانی و نقد و بررسی آخرین روش های آموزش زبان انگلیسی در زمینه های: Teacher Education Teacher Development Teacher Practice با حضور اساتید و محققان آموزش زبان انگلیسی و زبانشناسی کاربردی برگزار می گردد. موضوع این ماه : Teacher Identity ارائه دهنده: خانم دکتر رز شایقی دکتری آموزش زبان انگلیسی تاریخ …

برگزاری چهارمین دوره مقاله خوانی به زبان انگلیسی با موضوع Teacher Identity ادامۀ مطلب »