آرشیو : کارگاه آیلتس

کارگاه آموزشی یک روزه ی مهارت های آیلتس Uni-Skills

شرکت کننده ها فرصت دارند تا مهارت های کلیدی در آزمون آیلتس را توسط اساتید باتجربه ی این حوزه در مدت یک روز آموزش ببینند.

چرا باید در این کارگاه شرکت کنیم:

مدیریت زمان

یادگیری و مرور نکات مهم همراه با اساتید باتجربه ی سفیر

مرور مجدد نکات فراموش شده ی مربوط به هر مهارت

آشنایی با نمونه سوالات مربوط به آن مهارت

برگزاری کلاس بصورت کارگاهی و تمرین عملی

طراحی منحصر به فرد کلاس برای آن دسته از متقاضیان آیلتس که نیاز به نمره هفت به بالا دارند.