ارتباط با مدیران واحدهای سفیر گفتمان

حدیثه نوش‌کیا
مدیر آموزش واحد پل رومی
محمد شیروانی محب
مدیر آموزش واحد صادقیه
علی پوریا
مدیر آموزش یوسف‌آباد
علی عاج
مدیر آموزش واحد سهروردی
ساناز عالم‌زاده
مدیر آموزش واحد آیلتس شریعتی
زهراسادات حسینی جاسبی
مدیر آموزش واحد نارمک
منیره سادات فضل هاشمی
مدیر آموزش واحد فرانسه
چنور اولی‌زاده نوره
مدیر آموزش واحد انقلاب
آرتین صباغ
مدیر آموزش واحد سعادت آباد
بهناز مویدزاده
مدیر آموزش واحد گلستان
مریم باغی
مدیر آموزش واحد تهرانپارس
محیا مه‌آبادی
مدیر آموزش واحد آیلتس صادقیه
اشکان واشقانی
مدیر آموزش واحد جمالزاده
محسن موغاری
مدیر آموزش واحد پیروزی
مریم حاجی یزدی
مدیر آموزش واحد نازی آباد
زینب سادات بویه
مدیر آموزش واحد ازگل