ارتباط با مدیران واحدهای سفیر گفتمان

mr-pooria

علی پوریا

مدیر آموزش یوسف‌آباد

تصویر نامشخص

حدیثه نوش‌کیا

 سرپرست آموزش واحد پل رومی

mrs ghasemi

 نازنین قاسمی

مدیر آموزش واحد نارمک

تصویر نامشخص

ساناز عالم‌زاده

سرپرست آموزش واحد تخصصی آیلتس شریعتی

تصویر نامشخص

….

مدیر آموزش واحد سهروردی

تصویر نامشخص

چنور اولی‌زاده نوره

سرپرست آموزش واحد انقلاب

mrs.fazlhashemi
منیره سادات فضل هاشمی

مدیر آموزش واحد فرانسه

mr.shirvani

محمد شیروانی محب

مدیر آموزش واحد صادقیه

mr sabagh

آرتین صباغ

مدیر آموزش واحد سعادت آباد

mrs mehrali

آزاده مهرعلی

مدیر آموزش واحد تهرانپارس

mrs mahabadi

محیا مه‌آبادی 

مدیر آموزش واحد تخصصی آیلتس صادقیه

mrs moayedzadeh

 بهناز مویدزاده

مدیر آموزش واحد گلستان

mrs baghi

مریم باغی

مدیر آموزش واحد نازی آباد

تصویر نامشخص

زینب سادات بویه

سرپرست آموزش واحد ازگل

mr moghari

محسن موغاری

مدیر آموزش واحد پیروزی