محمد علی سالکی

مشاور مدیر عامل در حوزه طرح و برنامه

 HSP_GMgrgosafir.com

موسی بهزادی

مدیر کل اقماری

Corp_Gmgrgosafir.com

پوران ریحانی فام

مدیر کل امور نهادهای دولتی

GA_GMgrgosafir.com

ژیلا سلیمانی

مدیر کل بازاریابی و توسعه

Marketing_GMgr@gosafir.com

حسین مددی

مدیر کل لجستیک

Logistics_GMgrgosafir.com

نیما خلیلی

سرپرست کل آموزش

Edu_Gmgrgosafir.com

میلاد ملک لو

سرپرست اداره کل منابع انسانی

HR_GMgrgosafir.com

سعید سالار رضایی

معاون اداره کل مالی

Fin_GMgrgosafir.com

محمد وصالپور

سرپرست اداره کل اقماری

Corp_GMgrgosafir.com

زهره پدرام جعفری

مدیر آموزش منابع انسانی

HRT_Mgrgosafir.com

مهرداد کافی

مدیر بازاریابی شرکت ها و امور بین الملل آموزشی

Corp_marketing_mgrgosafir.com

هانیه کاشی

مدیر کنترل کیفی آموزشی

QC_Mgrgosafir.com

شهرام کیانوش

مدیر آزمون و سنجش

Testing_Mgrgosafir.com

الهام کامسروی

مدیر آموزش اقماری

Corp_Edu_Mgrgosafir.com

محسن نوروزیه

مدیر دپارتمان تحقیق و توسعه

RandD_Gmgrgosafir.com

گلاره نصیری

مدیر اجرائی واحدهای آموزش تهران

Executive_Mgr@gosafir.com

محسن خوش اخلاق

مدیر واحد جذب استاد

ETB_Executive_Mgrgosafir.com

شبنم محمودیان

مدیر توسعه محتوای آموزش مجازی

Slms_Mgrgosafir.com

نازدی جلال خان

مدیر گروه آزمون های بین المللی

SIT_Mgrgosafir.com

فرزاد فربد

مدیر ترجمه ی کاربردی

TD_Mgrgosafir.com

رز شایقی

مدیر دپارتمان پشتیبانی ناتوس و سرپرست بازاریابی دیجیتال

Digitalmarketing@gosafir.com

رویا راور

مدیر رایانه

ICT_Mgrgosafir.com

داود برگ ریزان

مدیر بهره وری و تضمین کیفیت

QualityAssurance@gosafir.com

پونه صرافان

مدیر اداری اقماری

Corp_Admin_Mgrgosafir.com

محمد فائقی

مدیر امور تنخواه‌ها و اعتبارات اسنادی

CDAffair_Mgrgosafir.com

وحید مغفوریان

مدیر امور اجاره ها و املاک

LPA_Mgrgosafir.com

ایرج خالقی

مدیر امور ادارات دولتی و ارشاد

Corp_Fin_Mgrgosafir.com

عادل ایجادی

سرپرست تبلیغات

Ad_Mgrgosafir.com

حسین قاسمی

حسین قاسمی

سرپرست اجرایی اداری مراکز شرق تهران

hrm_gh@gosafir.com

منظر اصغری

نیلوفر اصغری

سرپرست اجرائی اداری مراکز غرب تهران

hrm_a@gosafir.com

زهره فشندی

سرپرست ارتباط با مشتریان

CRM_Mgrgosafir.com

ساناز برازش

سرپرست باشگاه مشتریان

safirstudentclub@gosafir.com

علیرضا وفائیان

سرپرست بازاریابی مناطق

s.regionalmarketing@gosafir.com