محمد علی سالکی

مشاور مدیر عامل در حوزه طرح و برنامه

 HSP_GMgrgosafir.com

ژیلا سلیمانی

مدیر کل بازاریابی و توسعه

Marketing_GMgr@gosafir.com

پوران ریحانی فام

مدیر کل امور نهادهای دولتی

GA_GMgrgosafir.com

حسین مددی

مدیر کل لجستیک

Logistics_GMgrgosafir.com

گلاره نصیری

سرپرست اداره کل اجرایی – اداری آموزش

Executive_Mgr@gosafir.com

نیما خلیلی

سرپرست کل اقماری

Corp_Gmgrgosafir.com

میلاد ملک لو

مدیر اداره کل منابع انسانی

HR_GMgrgosafir.com

سعید سالار رضایی

مدیر اداره کل مالی

Fin_GMgrgosafir.com

محمد وصالپور

مدیر توسعه و بازاریابی اقماری

Corp_GMgrgosafir.com

زهره پدرام جعفری

مدیر مذاکرات شرکت ها

Negotiation_mgr@gosafir.com

مهرداد کافی

مدیر بازاریابی شرکت ها و امور بین الملل آموزشی

Corp_marketing_mgrgosafir.com

هانیه کاشی

مدیر کنترل کیفی آموزشی

QC_Mgrgosafir.com

شهرام کیانوش

مدیر آزمون و سنجش – مدیر جذب اساتید

Testing_Mgrgosafir.com

الهام کامسروی

مدیر اجرایی و اداری آموزش اداره کل اقماری

Corp_exe_Mgrgosafir.com

محسن نوروزیه

مدیر تحقیق و توسعه

RandD_Gmgrgosafir.com

رویا راور

سرپرست اداره کل فناوری اطلاعات

ICT_Mgrgosafir.com

فرزاد فربد

مدیر ترجمه ی کاربردی

TD_Mgrgosafir.com

داود برگ ریزان

مدیر آموزش منابع انسانی و مدیر بهره وری و تضمین کیفیت

QualityAssurance@gosafir.com

HRT_Mgrgosafir.com

محمد فائقی

مدیر اعتبارات اسنادی

CDAffair_Mgrgosafir.com

رز شایقی

مدیر سفیرمال

Safirmall@gosafir.com

شبنم محمودیان

شبنم محمودیان

مدیر توسعه محتوای مجازی

Slms_Mgr@gosafir.com

وحید مغفوریان

مدیر امور اجاره ها و املاک

LPA_Mgrgosafir.com

نازدی جلال خان

مدیر گروه آزمون های بین المللی

SIT_Mgrgosafir.com

ایرج خالقی

مدیر سازمان برنامه و بودجه – مشاور مالی مدیرعامل

Corp_Fin_Mgrgosafir.com

علیرضا وفائیان

سرپرست بازاریابی مناطق

s.regionalmarketing@gosafir.com

زهره فشندی

سرپرست ارتباط با مشتریان

CRM_Mgrgosafir.com

سارا سادات زاهدی

سارا سادات زاهدی

مدیر اجرایی واحد های تخصصی آیلتس

ielts_mgr@gosafir.com

سیما عبدالهی

سیما عبدالهی

سرپرست پشتیبانی ناتوس

natoos@gosafir.com

حسین قاسمی

حسین قاسمی

سرپرست اجرایی اداری مراکز شرق تهران

hrm_gh@gosafir.com

منظر اصغری

نیلوفر اصغری

سرپرست اجرایی اداری مراکز غرب تهران

hrm_a@gosafir.com

شراره بهنیا

سرپرست اداری اداره کل اقماری

Corp_adm_Mgrgosafir.com

شبنم وحیدی

سرپرست بازرسی آموزش اداره کل اقماری

Corp_edu_Mgrgosafir.com

سهراب صیدگر

سرپرست دیجیتال مارکتینگ

digitalmarketing@gosafir.com