کتاب زبان کودکان

کتاب های سوپرمایند Super Minds

کتاب های آموزش زبان انگلیسی به کودکان 6 جلدی سوپرمایند Super Minds متعلق به انتشارات دانشگاه کمبریج انگلستان می باشد که در سال ٢٠١٢ منتشر شد.

هم اکنون در موسسه زبان سفیر گفتمان از هفتمین چاپ این کتاب (٢٠١۶) استفاده می شود.

 

هر کتاب سوپرمایند شامل ٩ درس می باشد که هر درس آن در  ١٢ صفحه ارائه می شود، بخش های مختلف این کتاب ها که از تنوع موضوعی بالایی برخوردار می باشند عبارتند از اسپیکینگ و درک مطلب، گرامر، لغت و مهارت های شنیداری ، آواز خواندن و نقاشی کردن.

ضمناً هر کتاب Super Minds شامل یک بخش آغازین می باشد که هدف آن مرور برخی از مکالمات ، لغات و ساختارهای کتاب های قبلی و آماده سازی زبان آموزان برای 9 درس بعدی است.

 

اهداف کلی کتاب های سوپرمایند Super Minds

اهداف کلی سری کتاب های ٧ گانه Super Minds اینگونه شرح داده شده است:

 •  آموزش ۴ مهارت اصلی و کاربرد آن ها
 • آموزش واژگان و گرامر و مکالمات انگلیسی
 • تدریس ارزش های اجتماعی و نکات اخلاقی در قالب داستان های جذاب
 •  بهبود مهارت تفکر و بهبود حافظه  در زبان آموزان همزمان با یادگیری زبان انگلیسی
 •  افزایش خلاقیت در زبان آموزان با استفاده از تمرین های بصری، هنری و ساخت کاردستی
 •  افزایش اعتماد به نفس و بهبود تسلط ایشان بر زبان انگلیسی با به کارگیری موسیقی و آواز

 

هر درس کتاب به گونه ای طراحی شده است که زبان آموزان را  تشویق به انجام فعالیت هایی مانند آواز خواندن، گوش کردن و تکرار کردن، عدد گذاری کردن، نوشتن، انجام بازی های مهیج ، رنگ آمیزی می کند، هر درس همچنین شامل بخش پروژه، کاردستی و بازی های فیزیکی و ذهنی می باشد.

 

برای تمرین و مرور بیشتر آنچه زبان آموزان در این کتاب می آموزند، کتاب تمرین به همراه کتاب اصلی در دسترس قرار دارد. برای تمرینات شنیداری بیشتر سی دی فایل های صوتی مکالمات و آوازهای کتاب در دسترس می باشد

نویسندگان

 تیم نویسندگان کتاب های 7 گانه Super Minds متشکل است از 3 استاد دانشگاه با نام های Herbert Puchta ، Günter Gerngross و Peter Lewis-Jones که در زمینه ویرایش و تالیف کتاب های آموزشی انگلیسی تجربه ی درخشانی دارند و در سمت های مختلف مشغول به فعالیت در زمینه ی نحوه ی تدریس زبان انگلیسی و همچنین تربیت مدرس زبان انگلیسی می باشند.

 

کتاب زبان کودکان

 

Super Minds Starter – کتاب سوپرمایند استارتر

پس از به پایان رساندن کتاب کتاب سوپرمایند استارتر ایشان با یادگیری موارد ذیل اولین قدم آکادمیک به سوی یادگیری زبان انگلیسی را برداشته اند.

 

واژگاندستور زبان
رنگ هامیوه ها و سبزیجاتاحوال پرسیفعل “دوست نداشتن”
اعدادوسایل نقلیهجملات دستوریخوراکی های مورد علاقه
ابزار کلاسلباس هاThis isفعالیت های تفریحی
اعضای خانوادهفعل be و ضمایر فاعلی
اعضای بدنفعل ” داشتن”
اسباب بازی هاحرف اضافه “مکان”
اتاق های خانهاسامی مفرد و جمع
حیواناتفعل “دوست داشتن”

 

به منظور شبیه سازی و ملموس تر نمودن فعالیت های کتاب، تصاویر صورتهای شخصیتهای اصلی کتاب برای استفاده در مکالمات و تمرینات نمایشی در انتهای کتاب دردسترس می باشد.

 

 Super Minds 1 – کتاب سوپرمایند 1 

پس از به پایان رساندن کتاب سوپرمایند 1 ایشان با یادگیری موارد زیر اولین پله ی سطح starter را طی کرده اند.

 

واژگاندستور زبان
اشیا کلاسیجملات پرسشی با What و Is
اسباب بازی هاسوال در مورد اطلاعات شخصی با کلمات پرسشی Wh
حیواناتحرف اضافه مکان
غذاهاجمله سازی با ساختار have و منفی و شکل سوالی
روزهای هفتهزمان فعلی حال ساده
خانهجمله سازی با ساختار There isو There are و شکل سوالی آن
لباس هاCan توانایی و شکل سوالی
بدن و اعضای آنساختار Let’s
تعطیلات

 

جهت خرید کتاب به سایت سفیرمال مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 84347223 تماس حاصل فرمایید.

Super Minds 2 – کتاب سوپرمایند 2

پس از به پایان رساندن کتاب سوپرمایند 2 ایشان با یادگیری موارد ذیل دومین پله ی سطح starter را طی کرده اند.

 

واژگاندستور زبان
فعالیت های روزانه/ حیوانات/ شهر و مکان های مختلف/ غذاها- وسایل نقلیه-صورت-ورزش- تعطیلاتساختارهای سوالی با موضوعات:ساعت و زمان/شهر و مکان های آن/مالکیت/احاسات/ورزش/حیوانات

 

جهت خرید کتاب به سایت سفیرمال مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 84347223 تماس حاصل فرمایید.

Super Minds 3 – کتاب سوپرمایند 3 

پس از به پایان رساندن کتاب سوپرمایند 3 کودکان با یادگیری موارد ذیل اولین پله ی سطح movers را طی کرده اند.

 

واژگاندستور زبان
موضوعات درسی/غذاها/امور روزانه/شهرها/موجودات دریایی/تکنولوژی/سلامت/کشورها/اب و هوا ساختار ‘ be good at sth’ ساختار سوالی Shall we?How about? گفتن زمان/قیدهای تکرار/حرف اضافه مکان و موقعیت/ ‘s مالکیت گذشته با be/صفات مقایسه یی/گذشته ساده/ منفی / سوالی/ساختار آینده be going to  

 

جهت خرید کتاب به سایت سفیرمال مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 84347223 تماس حاصل فرمایید.

Super Minds 4 – کتاب سوپرمایند 4 

شخصیت های اصلی کتاب سوپرمایند 4 که در مکالمات و داستان ها به چشم می خورند، 2 دوست با نام های Ben, Lucy و سگشان Buster می باشند.

این کتاب همچنین شامل بخش های ” داستان” و ” یادبگیر و فکر کن” (معرفی یک واقعیت علمی) و “نمایش” می باشد.

پس از به پایان رساندن کتاب Super Minds 4 زبان آموزان دومین پله ی سطح movers را طی کرده اند.

 

جهت خرید کتاب به سایت سفیرمال مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 84347223 تماس حاصل فرمایید.

Super Minds 5 – کتاب سوپرمایند 5 

شخصیت های اصلی کتاب سوپرمایند 5 که در مکالمات و داستان ها به چشم می خورند، 3 دوست و هم مدرسه یی با نام های Alex , PhoebeوPatrick می باشند.

این کتاب همچنین شامل بخش های ” داستان” و ” یادبگیر و فکر کن” (معرفی یک واقعیت علمی) و “نمایش” ، ” اجرا” و ” portfolio”می باشد.

در کتاب Super Minds 5 بخش ” مهارت ها “( خواندن-نوشتن-مکالمه و شنیدار) جهت افزایش تسلط زبان آموزان به مهارت های زبان انگلیسی اضافه شده است.

در این کتاب زبان آموزان تشویق به انجام پروژه های علمی , عملی و تحقیقاتی مانند ارائه سخنرانی، تهیه ی پورت فولیو، طراحی پرسشنامه می شوند.

پس از به پایان رساندن کتاب SMزبان آموزان سطح flyers را طی کرده اند.

 

جهت خرید کتاب به سایت سفیرمال مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 84347223 تماس حاصل فرمایید.

Super Minds 6 – کتاب سوپرمایند 6 

شخصیت های اصلی کتاب سوپرمایند 6 که در مکالمات و داستان ها به چشم می خورند، 3 دوست و هم مدرسه یی با نام های Alex, Phoebe وPatrick می باشند.

این کتاب همچنین شامل بخش های ” داستان” و ” یادبگیر و فکر کن” (معرفی یک واقعیت علمی) و “نمایش” ، ” اجرا” و ” portfolio” می باشد.

در کتاب Super Minds 6 بخش ” مهارت ها ” (خواندن-نوشتن-مکالمه و شنیدار) جهت افزایش تسلط زبان آموزان به مهارت های زبان انگلیسی اضافه شده است.

در این کتاب زبان آموزان تشویق به انجام پروژه های علمی , عملی و تحقیقاتی مانند ارائه سخنرانی، تهیه ی پورت فولیو، طراحی پرسشنامه می شوند.

پس از به پایان رساندن این کتاب، زبان آموزان سطح towards Preliminary for school را طی کرده اند.

 

جهت خرید کتاب به سایت سفیرمال مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 84347223 تماس حاصل فرمایید.

 

خرید کتاب super minds 

26 دیدگاه

 1. سلام وقتتون بخیر
  هرکتاب سوپرمایند در چند ترم تدریس میشه ، مشخصا کتاب یک باید در چند ترم تدریس بشه ؟
  برنامه زمان بندی آن چگونه است؟
  ممنونم اگه پاسخ بدید.

 2. سلام و خسته نباشید.میخواستم بپرسم اموزش حروف الفبا در کتاب های super minds دیده نمیشه شما با استفاده از چه منبعی حروف رو آموزش میدهید؟؟

  • پشتیبان سایت در

   از آنجایی که تدریس در این کتاب از رده سنی 7 سال به بالا می باشد ، لذا تدریس بعد از حروف الفبا می باشد .

 3. مریم رضایی در

  با سلام وقتتون بخیر
  جسارتا دختر من متولد بهمن 1391 هستند و کلاس اول را خوانده اند.برای زبان انگلیسی تا حالا کلاس نرفته اند.آیا میاوانند از کلاس های غیر حضوری شما استفاده کنند.و مفید خواهد بود؟

 4. کامبیز زارع پور در

  سلام من قصد دارم به طور خصوصی به کودکان انگلیسى آموزش بدهم برای آموزش از کتاب های شما میشه استفاده کرد؟اگر نمیشه لطفأ راهنمایی کنید و اگر میشه از چه نوع کتاب هایی استفاده کنم؟

 5. من دانش آموز سفیر هستم
  و الان که توی قرنطینه هستیم خیلی دلم برای سفیر تنگ شده
  میشه بگید کی باز می کتید
  ؟..؟

  • پشتیبان سایت در

   زبان آموز عزیز، سفیر نیز دل تنگ شماست با گذراندن این ایام به دست هم میتوانیم دوباره کلاس حضوری داشته باشیم

 6. باسلام، دختر من متولد دیماه 1392هستش و مقداری پیش زمینه زبان انگلیسی داره آیا مقدور هست در دوره کودکان ثبت نامش کنم؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • پشتیبان سایت در

   با سلام
   دوست عزیز محدودیت سنی دوره کودکان بین7 تا 12 سال است.
   با تشکر از پیام شما

 7. امین وزیری مهر در

  سلام
  یک سوال دارم برای شهرستان زاهدان آیا هزینه ارسال کتاب رایگان است ممنونم اگر جواب بدهید چون در قسمت خرید هزینه پست اضافه می شود به صورت خودکار

  • پشتیبان سایت در

   باسلام
   دوست عزیز هزینه پست برای ارسال کتاب به زاهدان در نظر گرفته میشود.
   با تشکر از پیام شما

  • پشتیبان سایت در

   با سلام
   دوست عزیز کتاب super mind مختص کلاسهای کودکان و پس از آن در دوره نوجوان کتاب های project آموزش داده می شود.
   با تشکر از پیام شما

 8. باسلام. فرزندم تاکنون کلاس زبان نرفته والان 13سال دارد وپایه ششم راگذرانده است.ازچه سطحی باید شروع کند؟سطح یک کودک یاسطح یک نوجوان؟

  • سفیر گفتمان در

   با سلام. دوست عزیز فرزند شما در مقطع نوجوانان قرار دارد، بعد از تعیین سطح مناسب ترین سطح برای ایشان انتخاب میشود و میتوانید فرایند ثبت نام را انجام دهید. ممنون از ثبت دیدگاهتون

  • سفیر گفتمان در

   با سلام. بله دوست عزیز لطفا با شماره 02184347223 تماس حاصل فرمایید تا همکاری های لازم با شما برای تعویض در دستور کار قرار گیرد. ممنون از ثبت دیدگاهتون

 9. سلام
  پسر من کتاب super minds 4 رو تموم کرده اگه بخواد کتاب project رو بخونه از چه کتابی یا چه ترمی (teen) باید شروع کنه؟

  • سفیر گفتمان در

   با سلام. دوست عزیز در صورتی که سن فرزند شما به 12 سال رسیده باشد و یا کتاب super mind 6 را تمام کند تعیین سطح رایگان از طرف موسسه انجام گرفته و روند انتقال به مقطع بعدی (نوجوانان) با توجه به نتیجه تعیین سطح انجام خواهد گرفت. ممنون از ثبت دیدگاهتون

  • سفیر گفتمان در

   سلام. از 7 سالگی کودک دلبند شما میتواند در دوره های آموزشی موسسه سفیر گفتمان شرکت کند. ممنون از ثبت دیدگاهتون دوست عزیز

  • سفیر گفتمان در

   سلام. دوست عزیز در صورتی که تهران باشید رایگان ارسال میشه و در صورتی که از شهرستانها سفارش دهید بسته به مسافت نهایتا 14000 تومان میباشد. با تشکر ازدیدگاهتون

ارسال دیدگاه