Free Discussion

معرفی دوره:

این دوره برای زبان آموزانی طراحی گردیده که قصد دارند تا با تمرین بیشتر و مداوم و فارغ از مهارت های دیگر زبانی، به روانی کلام، تصحیح اشتباهات و فعال شدن بیشتر دانش زبانی خویش بپردازند.

مختصات:

5 مقطع از مبتدی تا پیشرفته

هر مقطع حداقل یک ترم (بسته به علاقه و نیاز زبان آموزان تا 4 ترم قابل افزایش خواهد بود)

هر ترم: 16 جلسه

 

  • :Free Discussion- Elementary

زبان آموزان در سطوح higher elementary تاlower pre-intermediate  می توانند از این دوره استفاده نمایند.

  • :Free Discussion- Pre-Intermediate

زبان آموزان در سطوح higher pre-intermediate تاlower intermediate  می توانند از این دوره استفاده نمایند.

  • :Free Discussion- Intermediate

زبان آموزان در سطوح higher intermediate تاlower upper- intermediate  می توانند از این دوره استفاده نمایند.

  • :Free Discussion- Upper-Intermediate

زبان آموزان در سطوح higher upper-intermediate تاlower advanced  می توانند از این دوره استفاده نمایند.

  • :Free Discussion- Advanced

زبان آموزان در سطوح lower advanced  تا higher advanced می توانند از این دوره استفاده نمایند.

 

کتاب ها:

کتاب Free Discussion تهیه و چاپ نشر سفیر

Express Ways

 

اهداف:

تقویت مهارت صحبت کردن (Speaking)

ایجاد موقعیت های طبیعی و روزمره برای بحث و تبادل نظر

ایجاد فضایی که زبان آموزان به راحتی و بدون دغدغه به اظهار نظر بپردازند.

آموزش ضمنی برای تمرکز بر موضوع به جای تمرکز بر جزئیات زبان

ایجاد فضایی که در آن زبان آموزان با توانش های زبانی متفاوت بتوانند با یکدیگر تعامل داشته باشند                   (Mixed Abilities).