Free Discussion

معرفی دوره: این دوره برای زبان آموزانی طراحی گردیده که قصد دارند تا با تمرین بیشتر و مداوم و فارغ از مهارت های دیگر زبانی، به روانی کلام، تصحیح اشتباهات و فعال شدن بیشتر دانش زبانی خویش بپردازند. مختصات: 5 مقطع از مبتدی تا پیشرفته هر مقطع حداقل یک ترم (بسته به علاقه و نیاز زبان آموزان تا 4 ترم قابل افزایش خواهد بود) هر ترم: 16 جلسه
  • :Free Discussion- Elementary
زبان آموزان در سطوح higher elementary تاlower pre-intermediate  می توانند از این دوره استفاده نمایند.
  • :Free Discussion- Pre-Intermediate
زبان آموزان در سطوح higher pre-intermediate تاlower intermediate  می توانند از این دوره استفاده نمایند.
  • :Free Discussion- Intermediate
زبان آموزان در سطوح higher intermediate تاlower upper- intermediate  می توانند از این دوره استفاده نمایند.
  • :Free Discussion- Upper-Intermediate
زبان آموزان در سطوح higher upper-intermediate تاlower advanced  می توانند از این دوره استفاده نمایند.
  • :Free Discussion- Advanced
زبان آموزان در سطوح lower advanced  تا higher advanced می توانند از این دوره استفاده نمایند.   کتاب ها: کتاب Free Discussion تهیه و چاپ نشر سفیر Express Ways

اهداف:

تقویت مهارت صحبت کردن (Speaking) ایجاد موقعیت های طبیعی و روزمره برای بحث و تبادل نظر ایجاد فضایی که زبان آموزان به راحتی و بدون دغدغه به اظهار نظر بپردازند. آموزش ضمنی برای تمرکز بر موضوع به جای تمرکز بر جزئیات زبان ایجاد فضایی که در آن زبان آموزان با توانش های زبانی متفاوت بتوانند با یکدیگر تعامل داشته باشند(Mixed Abilities).

کتب: 

در این دوره ها دو کتاب  super talk که تهیه و چاپ آنها توسط نشر سفیر انجام شده است مورد استفاده قرار می گیرد.  

جلسات فیدبک و فاینال

در این دوره ها یک جلسه مشاوره و فیدبک در جلسه ششم و یک جلسه آزمون در جلسه دوازدهم برگزار می شود. در جلسه پنجم هر ترم اساتید، زمان و برنامه تک تک دانشجویان را برای برگزاری جلسه مشاوره و فیدبک به مدیر آموزش و زبان آموزان اعلام می کنند و در جلسه فیدبک و مشاوره، به مدت ده دقیقه با تک تک دانشجویان به صورت انفرادی در مورد نقاط ضعف و قوت شان مشاوره خواهند کرد و راهکارهای مفید برای تقویت مکالمه به آنها داده خواهد شد.

در جلسه یازدهم هر ترم اساتید برای هریک از دانشجویان یک موضوع را مشخص می کنند تا  در جلسه فاینال دانشجو در مورد آن موضوع به مدت  5 دقیقه lecture (کنفرانس ) ارائه نمایند و سایر دانشجویان و استاد follow-up questions خواهند پرسید.

شرایط و مقررات ثبت نام و شرکت در کلاس های Free discussion

ظرفیت کلاسهای FD ده نفر است و  به صورت مستقل از سایر دوره ها برگزار می شود

کلیه زبان آموزان می بایست قبل از ثبت نام در دوره های مکالمه آزاد به صورت آنلاین یا حضوری تعیین سطح شوند و حداقل سطح قبولی برای شرکت در این دوره ها 301 است و کلیه متقاضیان می بایست از سطح FD1 تحصیل خود را آغاز نمایند.

سیستم ارزشیابی در جلسه ششم و دوازدهم (فاینال) بر اساس ارزیابی مهارت های گفتاری (speaking) می باشد و صرفا جهت ارائه فیدبک به دانشجو خواهد بود. زبان آموز در خصوص هر یک از پارامترهای زیر نمره G(Good) یا A(Acceptable) و یا NI(Needs Improvement) دریافت خواهد نمود.

برای ثبت نام در دوره های Free discussion  بعد از انجام تعیین سطح ، متقاضیان می توانند از طریق سایت ناتوس و انتخاب سطح مورد نظر اقدام نمایند.

اهداف:

تقویت مهارت صحبت کردن (Speaking)

ایجاد موقعیت های طبیعی و روزمره برای بحث و تبادل نظر

ایجاد فضایی که زبان آموزان به راحتی و بدون دغدغه به اظهار نظر بپردازند.

آموزش ضمنی برای تمرکز بر موضوع به جای تمرکز بر جزئیات زبان

ایجاد فضایی که در آن زبان آموزان با توانش های زبانی متفاوت بتوانند با یکدیگر تعامل داشته باشند(Mixed Abilities).

 

کتب: 

در این دوره ها دو کتاب  super talk که تهیه و چاپ آنها توسط نشر سفیر انجام شده است مورد استفاده قرار می گیرد.  

 

جلسات فیدبک و فاینال

در این دوره ها یک جلسه مشاوره و فیدبک در جلسه ششم و یک جلسه آزمون در جلسه دوازدهم برگزار می شود.

در جلسه پنجم هر ترم اساتید، زمان و برنامه تک تک دانشجویان را برای برگزاری جلسه مشاوره و فیدبک به مدیر آموزش و زبان آموزان اعلام می کنند و در جلسه فیدبک و مشاوره، به مدت ده دقیقه با تک تک دانشجویان به صورت انفرادی در مورد نقاط ضعف و قوت شان مشاوره خواهند کرد و راهکارهای مفید برای تقویت مکالمه به آنها داده خواهد شد.

در جلسه یازدهم هر ترم اساتید برای هریک از دانشجویان یک موضوع را مشخص می کنند تا  در جلسه فاینال دانشجو در مورد آن موضوع به مدت  5 دقیقه lecture (کنفرانس ) ارائه نمایند و سایر دانشجویان و استاد follow-up questions خواهند پرسید.

 

شرایط و مقررات ثبت نام و شرکت در کلاس های Free discussion

ظرفیت کلاسهای FD ده نفر است و  به صورت مستقل از سایر دوره ها برگزار می شود

کلیه زبان آموزان می بایست قبل از ثبت نام در دوره های مکالمه آزاد به صورت آنلاین یا حضوری تعیین سطح شوند و حداقل سطح قبولی برای شرکت در این دوره ها 301 است و کلیه متقاضیان می بایست از سطح FD1 تحصیل خود را آغاز نمایند.

سیستم ارزشیابی در جلسه ششم و دوازدهم (فاینال) بر اساس ارزیابی مهارت های گفتاری (speaking) می باشد و صرفا جهت ارائه فیدبک به دانشجو خواهد بود. زبان آموز در خصوص هر یک از پارامترهای زیر نمره G(Good) یا A(Acceptable) و یا NI(Needs Improvement) دریافت خواهد نمود.

برای ثبت نام در دوره های Free discussion  بعد از انجام تعیین سطح ، متقاضیان می توانند از طریق سایت ناتوس و انتخاب سطح مورد نظر اقدام نمایند.