دوره های آموزشی آیلتس (IELTS)

معرفی IELTS:

آزمون آیلتس (International English Language Testing System) معتبرترین آزمون بین المللی زبان انگلیسی برای مهاجرت ، کار و تحصیلات دانشگاهی در کشورهای انگلیسی زبان است. این آزمون همه مهارت های انگلیسی (خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن ) را ارزیابی می کند و به گونه ای طراحی شده است که منعکس کننده کاربرد روزمره زبان در تحصیل ،کار و زندگی باشد. یکی از ویژگی های بارز این آزمون بخش شفاهی است که به صورت مصاحبه ای رو در رو با ممتحن بین المللی انجام می شود.

معرفی دوره های IELTS سفیر:

هدف اصلی دوره های IELTS آشنایی و آماده سازی هر چه بیشتر و دقیق تر متقاضیان شرکت در آزمون مربوطه در  در بازه زمانی کوتاه می باشد، به طوریکه هر متقاضی با هر دانش و توانش زبانی بتواند طی مدتی معین خود را به نمره مورد نظر برساند. مخاطبین دوره های IELTS  عمدتا” متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از ایران، مهاجرت کنندگان به کشورهای انگلیسی زبان ، داوطلبان شرکت در آزمون دکترای داخل کشور و متخصصان رشته های مختلف که قصد دارند در دوره های تخصصی بین المللی در خارج از ایران شرکت کنند، می باشند.

دوره های IELTS در موسسه سفیر در چهار بخش Post- IELTS , Bridge, IELTS Skills, Pre-IELTS برگزار می گردد. دوره های  Pre-IELTS در 5 مقطع که شامل مقطع پایه (2 ترم)، مقطع مبتدی (4 ترم)، مقطع پیش میانی (4 ترم) و مقطع فوق میانی (4 ترم) و در مجموع 14 ترم 20 جلسه ای برگزار می شوند. دوره های IELTS Skills شامل 4 دوره 10 جلسه ای با تمرکز بر یک مهارت زبانی (Listening, Reading, Speaking and Writing) به صورت مستقل و آمادگی برای آزمون مربوطه هستند. دوره های Bridge و Post- IELTS در 4 ترم 20 جلسه ای با تمرکز بر مهارت های زبانی و با گرایش آزمون آیلتس برگزار می شوند.

Pre-IELTS

این بخش مخصوص کسانی است که نیازمند شرکت در آزمون IELTS می باشند ولی به علت ضعف زبانی هنوز نمی توانند در کلاس های آمادگی IELTS  شرکت نمایند. این دسته از زبان آموزان پس از انجام تعیین سطح ویژه در یکی از ترم های بخش Pre- IELTS  قرار می گیرند. این بخش علاوه بر تقویت توانش و مهارت های زبانی، به صورت ضمنی و پیوسته زبان آموزان را با آزمون و نوع زبان مورد نیاز برای موفقیت در آزمون نیز آشنا میکند، و در واقع دارای اهداف دو گانه می باشد.

در این بخش سری کتاب های بسیار کار آمد و شناخته شده New Headway، در کنار کتاب های Headway Academic Skills ، از همین سری استفاده می گردد. بعد از اتمام دوره UI زبان آموزان در آزمون آزمایشی آیلتس شرکت می نمایند و بر اساس نمره کسب شده در کلاس های Bridge یا Skills شرکت می نمایند.

 

 Bridge Course

در دوره های Bridge بر روی هر 4 مهارت زبانی(Listening, Reading, Speaking and Writing) به طور همزمان کار می شود. سطح زبان آموزان این دوره Upper-Intermediate بوده و انتظار می رود پس از گذراندن این دوره، موفق به کسب نمره 6 در آزمون آیلتس شوند. در این دوره ها کتاب های ( Complete IELTS (Band 5-6.5 و Focus on Vocabulary  تدریس می شوند.

 

IELTS Skills

این بخش مخصوص کسانی است که توانایی زبانی شان نزدیک به سطح مورد نظر در آزمون می باشد و نیاز دارند تا در کنار ارتقاء توانش های زبانی، بیشتر با فرم، محتوا و انواع سوالات آزمون آشنا گردیده و مهارت های چهارگانه زبانی خود را با گرایش آزمون تقویت نمایند.

در این دوره ها، کتاب های مختلف آمادگی آزمون آیلتس بر اساس نیاز زبان آموزان توسط اساتید انتخاب و تدریس می شوند. متقاضیان می توانند، بر حسب نیاز و یا توصیه کارشناسان آموزشی، دوره ها را به صورت متوالی و یا موازی طی نمایند.

Post-IELTS

 این بخش مخصوص کسانی است مهارت های زبانی لازم را کسب کرده اند و با آزمون در حد نیاز آشنا شده و به حد کافی تمرین کرده اند، ولی هنوز تا آزمون اصلی زمان دارند، و یا کسانیکه پس از طی دوره ها در آزمون اصلی شرکت کرده اند ولی هنوز اندکی فاصله با نمره مطلوب خود دارند. شرکت در این دوره علاوه بر اینکه سطح توانش زبانی متقاضیان را در سطحی بالاتر از نمره مورد نظر قرار می دهد، به زبان آموز اطمینان خاطر و اعتماد به نفس بیشتری نسبت به کسب نمره مورد نظر می بخشد. در این دوره ها کتاب (Complete IELTS (Band 6.5-7.5 تدریس می شود.

برای کسب اطلاعات لازم در مورد انواع کلاس ها و تاریخ آغاز و پایان هر ترم بر روی لینک تقویم آموزشی کلیک نمایید.