ثبت نام

2 دیدگاه

  1. هادی عباسی در

    زبان انگلیسی یک زبان بین المللی است برای همین دلیل یاد گیری آن باعث میشه که بتوانم در همه ی زمینه با کل جهان در ارتباط باشم و یاد گیری آن باعث میشود که علمم بیشتر شود

ارسال دیدگاه