تماس با مدیران دفتر مرکزی 

حسین مددی

حسین مددی

مدیر کل لجستیک

مدیر امور اجاره‌ها و املاک

Logistics_GMgr[@]gosafir.com

پوران ریحانی فام

پوران ریحانی‌فام

مدیر کل امور نهادهای دولتی

GA_GMgr[@]gosafir.com

ایرج خالقی

ایرج خالقی

مدیر اداره کل مالی

مدیر سازمان برنامه و بودجه

Corp_Fin_Mgr[@]gosafir.com

گلاره نصیری

گلاره نصیری

مدیر اداره کل اجرایی واحدهای تهران

Executive_Mgr[@]gosafir.com

میلاد ملک لو

میلاد ملک‌لو

مدیر اداره کل منابع انسانی

مدیر آموزش منابع انسانی

HR_GMgr[@]gosafir.com

HRT_Mgr[@]gosafir.com

محسن نوروزیه

محسن نوروزیه

مدیر آزمون و سنجش

Testing_Mgr[@]gosafir.com

وحید مغفوریان

وحید مغفوریان

مدیر اداره کل اقماری

Corp_exe_Mgr[@]gosafir.com

محمد وصالپور

محمد وصالپور

مدیر توسعه و بازاریابی اقماری

Corp_GMgr[@]gosafir.com

فرزاد فربد

فرزاد فربد

مدیر ترجمه‌ی کاربردی

TD_Mgr[@]gosafir.com

زهره پدرام

زهره پدرام جعفری

مدیر بازاریابی شرکتها

Negotiation_mgr[@]gosafir.com

شهرام کیانوش

شهرام کیانوش

مدیر جذب اساتید

Trc_mgr[@]gosafir.com

شبنم محمودیان

شبنم محمودیان

مدیر توسعه محتوای مجازی

Slms_Mgr[@]gosafir.com

رویا راور

رویا راور

مدیر اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

ICT_Mgr[@]gosafir.com

امید شکری

امید شکری

مدیر اداره کل توسعه و بازاریابی

Marketing_GMgr[@]gosafir.com

محمد فائقی

محمد فائقی

مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی

CDAffair_Mgr[@]gosafir.com

رز شایقی

مدیر سفیرمال

Safirmall[@]gosafir.com

سارا سادات زاهدی

ساراسادات زاهدی

مدیر گروه آموزش مراکز عمومی تهران

teh_exe_mgr[@]gosafir.comg

سیما عبدالهی

سیما عبدالهی

مدیر پشتیبانی ناتوس

natoos[@]gosafir.com

mrs naraghi

نگین رسولي نراقي

مدیر گروه آموزش مراکز تخصصی آیلتس

ielts_mgr[@]gosafir.com

نازدی جلال خان

نازدی جلال‌خان

مدیر گروه آزمون‌های بین‌المللی

SIT_Mgr[@]gosafir.com

زهره فشندی

زهره فشندی

مدیر ارتباط با مشتریان

CRM_Mgr[@]gosafir.com

تصویر نامشخص

امیرعلی محمدخانی

مدیر گروه آموزش تحقیق و توسـعه آمـوزش از راه دور

ielts_mgr[@]gosafir.com

حسین قاسمی

حسین قاسمی

مدير اداری اجرایی واحدهای تهران

hrm_gh[@]gosafir.com

علیرضا وفاییان

علیرضا وفائیان

مدیر دپارتمان روابط عمومی و فروش

s.regionalmarketing[@]gosafir.com

شبنم وحیدی

سرپرست اجرایی اداره کل اقماری

Corp_edu_Mgrgosafir.com

داود برگ‌ریزان

 مدیر بهره‌وری و تضمین کیفیت

QualityAssurance@gosafir.com

مدیر اداره کل مالی

Fin_GMgrgosafir.com

شراره بهنیا

سرپرست اداری اداره کل اقماری

Corp_adm_Mgrgosafir.com

نیلوفر اصغری

مدیر اداری مراکز شرق تهران

hrm_a@gosafir.com

هانیه کاشی

مدیر کنترل کیفی آموزشی

QC_Mgrgosafir.com

سعید سالار رضایی

مدیریت بنگاه اقتصادی سفیر

محمدعلی سالکی

مشاور مدیر عامل در حوزه طرح و برنامه

 HSP_GMgrgosafir.com