حسین مددی

مدیر کل لجستیک

Logistics_GMgrgosafir.com

پوران ریحانی‌فام

مدیر کل امور نهادهای دولتی

GA_GMgrgosafir.com

ایرج خالقی

سرپرست اداره کل مالی

مدیر سازمان برنامه و بودجه

Corp_Fin_Mgrgosafir.com

گلاره نصیری

سرپرست اداره کل اجرایی واحدهای تهران

Executive_Mgr@gosafir.com

میلاد ملک‌لو

مدیر اداره کل منابع انسانی – مدیر آموزش منابع انسانی

HR_GMgrgosafir.com

HRT_Mgrgosafir.com

محسن نوروزیه

مدیر آزمون و سنجش

Testing_Mgrgosafir.com

وحید مغفوریان

سرپرست اداره کل اقماری

Corp_exe_Mgrgosafir.com

محمد وصالپور

مدیر توسعه و بازاریابی اقماری

Corp_GMgrgosafir.com

داود برگ‌ریزان

 مدیر بهره‌وری و تضمین کیفیت

QualityAssurance@gosafir.com

زهره پدرام جعفری

مدیر مذاکرات شرکت‌ها

Negotiation_mgr@gosafir.com

شهرام کیانوش

مدیر جذب اساتید

Trc_mgr@gosafir.com

شبنم محمودیان

شبنم محمودیان

مدیر توسعه محتوای مجازی

Slms_Mgr@gosafir.com

رویا راور

مدیر اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

ICT_Mgrgosafir.com

فرزاد فربد

مدیر ترجمه‌ی کاربردی

TD_Mgrgosafir.com

محمد فائقی

مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی

CDAffair_Mgrgosafir.com

رز شایقی

مدیر سفیرمال

Safirmall@gosafir.com

آقای شکری

امید شکری

مدیر اداره کل توسعه و بازاریابی

Marketing_GMgr@gosafir.com

سارا سادات زاهدی

ساراسادات زاهدی

مدیر گروه آموزش مراکز عمومی تهران

teh_exe_mgr@gosafir.com

سید رضا فرهمندجو

مدیر گروه آموزش مراکز تخصصی آیلتس

ielts_mgr@gosafir.com

نازدی جلال‌خان

مدیر گروه آزمون‌های بین‌المللی

SIT_Mgrgosafir.com

زهره فشندی

مدیر ارتباط با مشتریان

CRM_Mgrgosafir.com

علیرضا وفائیان

مدیر دپارتمان روابط عمومی و فروش

s.regionalmarketing@gosafir.com

حسین قاسمی

حسین قاسمی

مدیر اداری اجرایی واحدهای تهران

hrm_gh@gosafir.com

سیما عبدالهی

سیما عبدالهی

مدیر پشتیبانی ناتوس

natoos@gosafir.com

شبنم وحیدی

سرپرست اجرایی اداره کل اقماری

Corp_edu_Mgrgosafir.com

کاربر

مدیر اداره کل مالی

Fin_GMgrgosafir.com

شراره بهنیا

سرپرست اداری اداره کل اقماری

Corp_adm_Mgrgosafir.com

منظر اصغری

نیلوفر اصغری

مدیر اداری مراکز شرق تهران

hrm_a@gosafir.com

هانیه کاشی

مدیر کنترل کیفی آموزشی

QC_Mgrgosafir.com

سعید سالار رضایی

مدیریت بنگاه اقتصادی سفیر

محمدعلی سالکی

مشاور مدیر عامل در حوزه طرح و برنامه

 HSP_GMgrgosafir.com