دانشجوی مهمان

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

موسسه زبان سفیر گفتمان به منظور رفاه حال زبان آموزان، امکان حضور زبان آموزان را به عنوان مهمان در کلیه واحدهای آموزشی تهران و خارج از تهران فراهم نموده است.
زبان آموزانی که درخواست ادامه آموزش زبان در یکی از واحدهای خارج از تهران به صورت مهمان را دارند پس از هماهنگی با کارشناس اداری واحد مقصد جهت دریافت اطلاعات مربوط به روز، ساعت، سطح کلاس، ظرفیت کلاس، به واحد مبدا جهت دریافت نامه مربوط به زبان آموز مهمان مراجعه می نمایند.

توجه مهم 

لازم به ذکر است شرایط مذکور تنها از واحدهای خارج از تهران به واحدهای تهران و بالعکس می باشد و لیکن در بین واحدهای تهران شرایط مهمان امکان پذیر نمی باشد.

تبصره 1

تعداد جلسات مجاز حضور دانشجو به عنوان دانشجوی مهمان 4 جلسه 90 دقیقه ای می باشد. (2جلسه فشرده و 4 جلسه ترمیک)

تبصره 2 

در صورت عدم وجود سطح مورد نظر در واحد مقصد پذیرش زبان آموز مهمان جهت برگزاری امتحان به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

تبصره 3 

واحد مقصد به هیچ وجه مجاز به برگزاری امتحان به صورت انفرادی از زبان آموز میهمان نمی باشد.