واحد های تخصصی سفیر

1

واحد تخصصی ESPشریعتی بالاتر از قیطریه، ساختمان پزشکان 1775، پلاک 1829

تلفن: 22233562

2

واحد تخصصی ترجمهجردن، نرسیده به چهارراه جهان کودک، نبش کوچه سپر- پلاک 21

شماره تماس : 88874225

3

آموزشگاه زبان فرانسه : شریعتی، بالاتر از یخچال، نرسیده به دولت، کوچه امانپور، پلاک 7
شماره تماس: 26602699