۱۰ واحد برگزیده سفیر در کل کشور در سال ۱۳۹۹

واحدهای سفیر گفتمان در شهرستان

در سرتاسر کشور (به غیر از تهران)، موسسه سفیر گفتمان دارای ۶۳ واحد آموزشی خواهران و برادران به شرح زیر می باشد.

توجه

کلیه واحدهای تهران و شهرستان‌ها تحت نظارت دفتر مرکزی و بر اساس یک استاندارد واحد و سیستم یکپارچه آموزشی، اداری و لجستیکی اداره می‌گردند.

43 دیدگاه دربارهٔ «واحدهای موسسه زبان سفیر گفتمان در شهرستان»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.