واحدهای موسسه زبان سفیر گفتمان در شهرستان

واحدهای سفیر گفتمان در شهرستان

در سرتاسر کشور (به غیر از تهران)، موسسه سفیر گفتمان دارای ۶۰ واحد آموزشی خواهران و برادران به شرح زیر می باشد.

توجه

کلیه واحدهای تهران و شهرستان‌ها تحت نظارت دفتر مرکزی و بر اساس یک استاندارد واحد و سیستم یکپارچه آموزشی، اداری و لجستیکی اداره می‌گردند.

۴۳ دیدگاه دربارهٔ «واحدهای موسسه زبان سفیر گفتمان در شهرستان»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.