آموزشگاه زبان اصفهان

آموزشگاه زبان سفیرگفتمان اصفهان

اصفهان، شیخ صدوق جنوبی، میدان برج
مهدی باقری
مهدی باقری
کارآفرين و سرمايه‌گذار
سفیر گفتمان شعبه اصفهان