موسسه سفیرگفتمان اهواز

اهواز، کیانپارس خیابان ۱۶غربی
فریده حسینی مقدم
فریده حسینی مقدم
کارآفرين و سرمايه‌گذار
سفیر گفتمان شعبه اهواز