آموزشگاه زبان سفیرگفتمان اسلامشهر

اسلامشهر، خیابان امام حسین (باغ فیض)
مهدی باقری
مهدی باقری
کارآفرين و سرمايه‌گذار
آموزشگاه زبان سفیرگفتمان اسلامشهر