آموزشگاه زبان سفیرگفتمان بندرعباس

بندرعباس، چهار راه داماهی
عباس هاشمی پور
سید عباس هاشمی پور
کارآفرين و سرمايه‌گذار
سفیر گفتمان شعبه بندر عباس