آموزشگاه زبان سفیرگفتمان شهرکرد

شهرکرد، چهار‌راه فردوسی
مصطفی رحیمی
مصطفی رحیمی
کارآفرين و سرمايه‌گذار
سفیر گفتمان شعبه شهرکرد