سفیر شهرکرد

آدرس: چهار راه فردوسی، خیابان سعدی غربی، نبش کوچه 63

شماره تماس:32242221-038


کارآفرین واحد: مصطفی رحیمی