سفیر قم

آدرس: بلوار امین، نبش کوچه ۲۹، پلاک ۳
شماره تماس: ۳۲۹۳۸۹۴۲ – ۰۲۵


سرمایه گذار و کارآفرین واحد: موسی نعمت الهی