آموزشگاه زبان سفیرگفتمان کرج 

کرج، خیابان شهیدبهشتی

هانیه کاشی
هانیه کاشی
کارآفرين و سرمايه‌گذار
سفیر گفتمان شعبه کرج