آموزشگاه زبان سفیرگفتمان کرج (جهانشهر)

کرج، خیابان شهیدبهشتی، بعد از زیرگذر طالقانی
هانیه کاشی
هانیه کاشی
کارآفرین واحد
سفیر گفتمان شعبه کرج