موسسه زبان کودکان و نوجوانان سفیر اندیشه

موسسه سفیرگفتمان اندیشه

شهریار، فاز ۱ اندیشه

 

مهدی باقری
مهدی باقری
کارآفرين و سرمايه‌گذار
سفیر گفتمان شعبه اندیشه