واحد گلستان سفیر گفتمان

شعبه گلستان شهر تهران سفیر

آدرس: شهرک گلستان، بلوار امیرکبیر، بعد از چهارراه گلها، پلاک ۷۹

شماره تماس : 44746062

mrs zeinali

کارشناس اداری:
فاطمه حاجی زینلی


mrs moayedzadeh

مدیر آموزش:
بهناز موید زاده