ضمایر اشاره در زبان انگلیسی

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی Demonstrative Pronouns

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی (demonstrative pronouns) همانطور که از اسم‌شان پیداست برای اشاره کردن به چیزی یا به شخصی استفاده می‌شود.

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی شامل this (اشاره به چیز مفرد نزدیک)، that (اشاره به چیز مفرد دور)، these (اشاره به چیزهای نزدیک) و those (اشاره به چیزهای دور) هستند.

جملاتی که با این ضمایر ساخته می‌شوند، همیشه سوم شخص هستند.

ضمایر و صفات اشاره: this، that، these، those

this (مفرد) و these (جمع):

برای اشاره به افراد و اشیاء نزدیک

This is a really good book.

These are your new colleagues.

برای معرفی اشخاص

This is Bob.

These are my friends Bob and Mary.

 

برای معرفی بیش از یک نفر بگویید: This is Bob and this is Mary. و نگویید: These are Bob and Mary.

 

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی

 

 

that (مفرد) و those (جمع)

برای اشاره به افراد واشیاء دور

What’s that?

Those are very expensive shoes.

this/that/these/those می توانند هم با اسم به کار روند (صفت اشاره) و هم جایگزین اسم شوند (ضمیر اشاره):

This is my book.

This book is mine.

 

 

خودآزمایی

جملات زیر را با that، this، these و those کامل کنید.

Look at ____ newspaper here.

____ are my grandparents, and ____ people over there are my friend’s grandparents.

____ building over there is the Chrysler Building.

____ is my mobile phone and ____ is your mobile phone on the shelf over there.

____ photos here are much better than ____ photos on the book.

____ was a great evening.

Are ____ your pencils here?

____ bottle over there is empty.

____ bricks over there are for your chimney.

John, take ____ folder and put it on the desk over there.

Hi. I'm Alireza. I've been teaching English for over 15 years and my main area of interest are Writing and Grammar. In my free time, I enjoy reading books, listening to music and podcasts, watching movies and TV shows and playing video games. I guess you can call me a mediaphile.

اگر پسندیدی برای دوستانت ارسال کن...

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۷۵۵

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.