آموزش کامل گرامر too و enough

دو کلمه ی “too” و “enough” از پرکاربردترین واژگان برای توصیف میزان و مقدار در انگلیسی هستند. تسلط بر کاربرد این دو کلمه می‌تواند به شما کمک کند طیف وسیعی از معانی را با دقت و ظرافت بیشتری بیان کنید. این مقاله به طور جامع و کاربردی به آموزش گرامر too و enough پرداخته و با مثال‌هایی به زبان فارسی آن‌ها را تشریح می‌کند.

تصور کنید می‌خواهید در مورد میزان علاقه خود به موسیقی صحبت کنید یا زمان کافی بودن مواد اولیه برای تهیه یک غذا را بیان کنید. در این گونه مواقع به کلماتی نیاز دارید که بتوانند شدت، کمیت و کفایت را توصیف کنند. “too” و “enough” دقیقا همان ابزارهایی هستند که برای چنین موقعیت‌هایی به کار می‌آیند. در این مقاله، با هم به دنیای این دو کلمه‌ی پرکاربرد قدم گذاشته و با نحوه‌ی استفاده از آن‌ها در جملات مختلف آشنا می‌شویم.

کاربردهای too:

“too” به معنای “خیلی زیاد” یا “بیش از حد” است و قبل از صفت‌ها، قیدها و سایر کلمات توصیفی قرار می گیرد. با استفاده از “too” می‌توانیم نشان دهیم که چیزی بیش از حد مطلوب یا انتظار ماست و ممکن است نتیجه ی منفی داشته باشد.

 • before adjectives (قبل از صفت‌ها)
مثال فارسی مثال انگلیسی
قهوه خیلی داغ است که قابل خوردن نیست. The coffee is too hot to drink.
این امتحان برای من خیلی سخت است. This exam is too difficult for me.
او خیلی سریع انگلیسی صحبت می کند. She speaks English too fast.
 • before adverbs (قبل از قیدها)
مثال فارسی مثال انگلیسی
او برای جلسه خیلی دیر رسید. He arrived too late for the meeting.
تو خیلی زیاد درس خواندی و خوب نخوابیدی. You studied too hard and didn’t sleep well.
خیلی بلند داد نزن. Don’t shout too loud.
 • before other quantifiers (قبل از سایر کلمات توصیف کننده‌ی کمیت)
مثال فارسی مثال انگلیسی
این اتاق خیلی شلوغ است. There are too many people in this room.
وقت زیادی ندارم. I don’t have too much time.
او برای لباس خرج زیادی می کند. She spends too much money on clothes.
بیشتر بخوانید: گرامر Either و Neither

کاربردهای enough:

“enough” به معنای “به اندازه‌ی کافی” است و معمولا بعد از صفت‌ها، قیدها و سایر کلمات توصیفی قرار می گیرد. با استفاده از “enough” می‌توانیم نشان دهیم که چیزی به میزان مورد نیاز یا دلخواه ما وجود دارد.

 • after adjectives (بعد از صفت‌ها)
مثال فارسی مثال انگلیسی
قهوه به اندازه ی کافی داغ است که قابل خوردن باشد. The coffee is hot enough to drink.
به اندازه ی کافی پول برای خرید این کتاب دارم. I have enough money to buy this book.
به اندازه ی کافی هوا سرد هست که ژاکت بپوشیم؟ Is it cold enough to wear a jacket?
 • after adverbs (بعد از قیدها)
مثال فارسی مثال انگلیسی
به اندازه ی کافی درس خواندم و نمره ی خوبی گرفتم. I studied hard enough and got a good grade.
خیلی بلند حرف نزن، فقط به اندازه ی کافی بلند که همه بشنوند. Don’t speak too loud, just loud enough for everyone to hear.
به اندازه ی کافی آهسته می توانید صحبت کنید که بفهمم؟ Can you speak slowly enough for me to understand?
 • after other quantifiers (بعد از سایر کلمات توصیف کننده ی کمیت)
مثال فارسی مثال انگلیسی
به اندازه ی کافی برای همه غذا هست؟ Is there enough food for everyone?
به اندازه ی کافی برای اتمام این پروژه وقت ندارم. I don’t have enough time to finish this project.
به اندازه ی کافی برای یک سال لباس خرید. She bought enough clothes for a whole year.

موارد خاص در مورد too و enough:

 • too برای بیان رضایت:

در برخی موارد، می‌توان از “too” برای بیان رضایت از چیزی استفاده کرد. در این حالت، “too” به معنی “خیلی خوب” یا “فوق العاده” است.

مثال فارسی مثال انگلیسی
پیتزا آنقدر خوب بود که نمی‌شد با کسی تقسیم کرد! The pizza was **too good** to share!
این فیلم خیلی خنده دار است! This movie is **too funny**!
 • enough به صورت تنها:

“enough” را می‌توان به صورت تنها و بدون اشاره به یک اسم خاص به کار برد. در این حالت، “enough” به معنی “به اندازه‌ی کافی” یا “کافی” است.

مثال فارسی مثال انگلیسی
به اندازه‌ی کافی پول داری؟ Do you have **enough** money?
فکر کنم برای امروز به اندازه‌ی کافی کار کرده‌ام. I think I’ve had **enough** for today.
 • تاکید با enough is enough:

برای تاکید بر عدم تمایل به ادامه‌ی یک وضعیت یا رفتار، می‌توان از عبارت “enough is enough” استفاده کرد.

مثال فارسی مثال انگلیسی
دیگر بهانه‌هایت را قبول نمی‌کنم! I’ve had **enough** of your excuses!
این شرکت اخیرا اشتباهات زیادی مرتکب شده است. دیگر بس است، آن‌ها باید تغییراتی ایجاد کنند. The company has been making a lot of mistakes lately.
دیگر کافی است، آن‌ها نیاز دارند که تغییراتی را ایجاد کنند. **Enough is enough**, they need to make some changes.

نکاتی برای استفاده‌ی صحیح از too و enough:

 • به جایگاه “too” و “enough” در جمله دقت کنید. “too” معمولا قبل از صفت‌ها، قیدها و سایر کلمات توصیفی قرار می‌گیرد، در حالی که “enough” معمولا بعد از آن‌ها قرار می‌گیرد.
 • به تفاوت‌های ظریف میان “too” و “enough” توجه کنید.
 • با تمرین و استفاده‌ی مداوم، به راحتی می‌توانید بر کاربرد این دو کلمه‌ی پرکاربرد تسلط پیدا کنید.

نتیجه‌گیری

در این بخش از آموزش گرامر انگلیسی تمام نکات و گرامر مربوط به تفاوت too و enough را شرح دادیم. با به کارگیری صحیح “too” و “enough” می‌توانید میزان و کفایت را در جملات خود به شکلی دقیق و ظریف بیان کنید. به خاطر داشته باشید که جایگاه این کلمات در جمله و همچنین درک تفاوت‌های ظریف میان آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. با تمرین و استفاده‌ی مداوم، به راحتی می‌توانید بر کاربرد این دو کلمه‌ی پرکاربرد تسلط پیدا کنید و دامنه‌ی بیان خود را به میزان قابل توجهی گسترش دهید. امیدوارم این مقاله آموزشی برای شما مفید و کاربردی بوده باشد. لطفا در صورت داشتن هرگونه سوال یا ابهام، برای ما کامنت بگذارید.

خودآزمایی:

1. The soup is _______ hot for me to eat right now.
a) too
b) enough

2. I don’t have _______ money to buy the new laptop.
a) too
b) enough

3. This box is _______ heavy for me to lift alone.
a) too
b) enough

4. We arrived _______ early to the airport.
a) too
b) enough

5. There are not _______ chairs in the room for everyone to sit.
a) too
b) enough

6. You are driving _______ fast. Please slow down!
a) too
b) enough

7. She has practiced _______ to perform confidently at the concert.
a) too
b) enough

8. There is _______ much noise in here; I can’t concentrate on my work.
a) too
b) enough

9. Do you think he is _______ mature to handle the situation?
a) too
b) enough

10. We have _______ time to catch the train if we leave now.
a) too
b) enough

Answer Key:
1. a) too
2. b) enough
3. a) too
4. a) too
5. b) enough
6. a) too
7. b) enough
8. a) too
9. b) enough
10. b) enough

2 دیدگاه
 1. ندا

  بی نظیرهستید

  1. پشتیبان سفیرمگ

   ممنون ندای عزیز 🙂

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.