درس ششم کتاب زبان انگلیسی سال هشتم (با نمونه سوال)

درس ششم کتاب زبان انگلیسی سال هشتم شاگردان می‌آموزند چطور راجع به زندگی در روستا صحبت کنند. در ابتدا باید مکالمه زیر را بخوانید و یاد بگیرید و تمرین کنید.

مکالمه درس ششم کتاب زبان انگلیسی سال هشتم

سام: حمید تو اهل کجایی؟

حمید: قز قلعه

سام: کجاست؟

حمید: یک روستادر غرب آذربایجان است. نزدیک شهر خوی.

سام: چطورجاییست؟

حمید: یک روستای کوهستانی است با تعداد زیادی درخت و گل.

برای مزرعه‌های گل آفتاب گردانش معروف است.

سام: شغل مردمش چیست؟

حمید: آنها در مزارع کار می‌کنند و دام پرورش می‌دهند.

سام: هوا چطور است؟

حمید: در تابستان، پاییز و زمستان  باد زیادی می‌وزد. از آبان تا فروردین خیلی سرد است.

سام: به نظر جای جالبی می‌آید.

کلمات درس ششم کتاب زبان انگلیسی سال هشتم

لغات و اصطلاحات مهم جدید این  مکالمه در جدول زیر آمده است.

فارسی

English

روستا Village
کوهستان Mountain
گل آفتابگردان Sunflower
مزرعه Field
پرورش دادن Raise
جالب به نظر می آید It sounds to be interesting

حال باید مکالمات زیر را تمرین نمایید.

توصیف مکان به انگلیسی

غز قلعه چطور جاییست؟       یک روستای کوهستانی است.

آیا نزدیک شهر است؟           بله،هست. خیر، نیست.

برای چه معروف است؟         برای مزارع آفتاب گردانش معروف است.

شغل مردم چیست؟            آنها در مزارع کار می‌کنند و حیوانات را پرورش می‌دهند.

نمونه سوال با is - are

آیا در آنجا مزرعه‌ای هست؟                 بله، هست.

آیا در آنجا رودخانه هست؟                   نه نیست.

آیا آنجا کوه هست؟                           بله هست.

آیا آدم های زیادی در روستا هستند؟     نه نیستند.

تمرین بعدی هم به همین ترتیب است و هدف آن یادگیری پرسش و پاسخ‌های مرتبط با هوا و فصل های است.

آب و هوا در انگلیسی

هوا در قز قلعه چطور است؟           در تابستان بادی / آفتابی / بارانی / برفی است.

در مورد هوا چطور؟                      داغ/ سرد/ گرم/ مرطوب/ خشک است.

در زمستان سرد است؟                بله هست. خیر نیست.

آدم‌های زیادی در روستا هستند؟   نه نیستند.

جدول لغات مهم این درس در زیر آمده است و یادگیری آن بسیار اهمیت دارد.

فارسی

English

یک مزرعه A field
درختان Trees
گلها flowers
یک کوه A mountain
یک رودخانه A river
یک گاوآهن A plow
یک تراکتور A tractor
گله گاو Cattle

تلفظ درس ششم کتاب زبان انگلیسی سال هشتم

تلفظ درس ششم کتاب زبان انگلیسی سال هشتم

شاگرد: ممکن است به من کمک کنید، خانم؟

معلم: بله مشکل چیست؟

شاگرد: چگونه T H  را تلفظ می‌کنید؟ در همه کلمات به یک شکل است؟

معلم: خیر، گاهی متفاوت است.

شاگرد: می‌شود چند مثال به من بدهید؟

معلم: بله در کلمات کلمات there , this , they  به صورت ð  تلفظ می‌شود و در کلمات  north ,thank, three  به صورت θ تلفظ می‌گردد.

شاگرد: متشکرم.

در نهایت باید زبان‌آموزان بتوانند با استفاده از مطالب این درس بتوانند مکالمات بین یک توریست و یک فرد محلی را با موضوعات این درس جلو ببرند.

نمونه سوالات درس ششم کتاب زبان انگلیسی سال هشتم

حال سعی کنید سوالات زیر را در مورد خودتان پاسخ دهید.

1. What’s your city like?
2. What is Shiraz famous for?
3. What’s the weather like in your city?
4. Are there many trees in your city?

نمونه پاسخ‌های صحیح

1. It’s big and beautiful.
2. It’s famous for Hafezie and Sadie.
3. It’s rainy all the time.
4. No ,there aren’t.

جاهای خالی را با کلمات مناسب از درون جعبه پر کنید.

weather

like

No

There

1. ……, there aren’t any supermarkets.
2. Are ……… any trees in the field?
3. what’s your village ………….?
4. Is the ………… sunny?

پاسخ

1. No
2.There
3. like
4. Weather

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.