درس ششم کتاب زبان انگلیسی سال نهم(با نمونه سوال)

درس ششم کتاب زبان انگلیسی سال نهم راجع به سلامتی و آسیب‌های جسمی است و با یک مکالمه آغاز می‌شود. مکالمه را به دقت بخوانید تا جملات آن در ذهنتان نقش ببندد.

مکالمه درس ششم کتاب زبان انگلیسی سال نهم

مکالمه درس ششم کتاب زبان انگلیسی سال نهم

رضا: ما قراره بریم دریاچه . می‌خوای بیای؟

احسان: من فکر نکنم. من اردوهای مدرسه رو دوست ندارم. تابستان پیش من زمین خوردم و پایم را شکستم.

رضا: این گاهی اوقات اتفاق می‌افتد. زمستان پیش پای من پیچ خورد. من دو هفته در خانه ماندم .

احسان: این خیلی بد است. من نمی‌دانستم.

رضا: بله اما بعد از آن من در کلاس کمک‌های اولیه  حلال اهمر شرکت کردم. من یاد گرفتم چگونه از خودم مراقبت کنم.

احسان: خوشم آمد. می‌توانی به من چند توصیه بدهی.

رضا: حتما.

در این قسمت سوال و جواب‌هایی را در مورد حوادثی که برای افراد اتفاق میوفتد باهم می‌خوانیم.
نکته طلایی این قسمت این است که تمامی این سوالات به زمان گذشته پرسیده شده‌اند که همگی سوال بلی / خیر هستند. یعنی پاسخ آنها یا مثبت است یا منفی.

پرسش با did

آیا مینا تصادفی داشت؟          بله داشت.

آیا علی انگشتش را برید؟        نه نبرید.

آیا پای شما شکسته است؟        بله پایم شکسته است.

آیا به پشتت آسیب زدی؟         نه نزدم.

دقت کنید که ترجمه لغت به لغت این جملات کمی در زبان فارسی غیر عادی به نظر می‌رسد مثلا:

I broke my leg.
ترجمه لغت به لغت
.من پایم را شکستم
ترجمه درست
.پایم شکسته است

در ادامه به سوالات wh با همین موضوع برخورد می‌کنیم. این سری سوالات دیگر بلی / خیر نیستند بلکه باید در پاسخ به آنها اطلاعات داد.

in-english-wh-questions

چه کسی تصادف کرد؟ رضا.

کجا پایش شکست؟     او پایش در پارک شکست.

امیر چطور به سرش آسیب زد؟  سرش خورد به در.

آنها چرا تصادف کردند؟         چون با سرعت رانندگی کردند.

اصطلاحات بیماری درس ششم کتاب زبان انگلیسی سال نهم

فارسی

English

او دستش را سوزاند. She burned her hand.
او پایش را شکست. He broke his leg.
او سرش را به در کوبید. He hit his head on the door.
دارد خونریزی می‌کند. It is bleeding.
خیلی درد می‌کند. It hurts a lot.
او انگشتش را برید. She cut her finger.
لطفا یه چسب زخم رویش بزن. (بچسبان) Please stick (put) a plaster on the wound.
زانویم در می‌کند. I hurt my knee.
او از مادرش مراقبت می‌کند. She takes care of her mother.
او کبودی‌هایی دارد. He has some bruises.

تلفظ درس ششم کتاب زبان انگلیسی سال نهم

بعد از این قسمت باید به به یک مکالمه گوش دهید تا با آهنگ تلفظ انگلیسی بهتر آشنا شوید.
دقت کنید که در جملات سمت راست شیب تلفظ نزولی است و در سمت چپ صعودی.

تلفظ درس ششم کتاب زبان انگلیسی سال نهم

گرامر درس ششم کتاب زبان انگلیسی سال نهم

همانطور که تا اینجای درس متوجه شدید موضوع گرامر این قسمت راجع به افعال گذشته است. پیشنهاد می‌کنیم مقاله مربوط به گذشته ساده را با دقت در سایت مطالعه نمایید تا با تمام جزئیات این گرامر بسیار مهم آشنا شوید. ما در اینجا به صورت خلاصه به آن اشاره می‌کنیم.
می‌دانید که افعال انگلیسی به دو دسته فعل tobe و فعل اصلی تقسیم می‌شوند.
و افعال اصلی هم به دودسته باقاعده و بی قاعده تقسیم می‌شوند .افعال با قاعده با گرفتن پسوند ed به حالت گذشته تبدیل می‌شوند و افعال بی‌قاعده در حالت گذشته تغییر شکل می‌دهند. و برای منفی کردن آنها نیاز به استفاده از didn’t داریم. و وقتی از آن استفاده می‌کنیم فعل به صورت ساده برمی‌گردد.
برای درک بهتر این موضوع مثال‌ها و نکات زیر را حتما با دقت مطالعه نمایید.

من دیروز در کلاس انگلیسی حرف زدم . .I spoke English at class yesterday
من دیروز در کلاس انگلیسی حرف نزدم. .English at class yesterday. I didn’t speak
آیا تو دیروز در کلاس انگلیسی حرف زدی؟ ?Did you speak English at class yesterday
تو دیروز در کلاس به چه زبانی حرف زدی؟ ?What language did you speak at class

گرامر درس ششم زان انگلیسی سال نهم

نکته مهم

به نقش ضمایر دقت کنید. ضمایر در انگلیسی یا فاعلی هستند یا مفعولی. ضمایر فاعلی در ابتدای جمله می‌آیند و نقش کننده کار را دارند و ضمایر مفعولی بعد از فعل می‌آیند و نقش کسی یا چیزی دارند که کار روی آنها انجام می‌شود.
در جدول زیر ضمایر فاعلی و مفعولی آوره شده‌اند آنها را بخاطر بسپارید.

ضمایر مفعولی

ضمایر فاعلی

me I
You You
Her She
Him He
Us We
Them They
It It

ضمایر فاعلی و مفعولی در انگلیسی

حال باید در متن زیر افعال بی‌قاعده را در حالت گذشته ساده شناسایی کنید و زیر آنها خط بکشید.

افعال بی قاعده در زبا انگلیسی

و بازهم نکته

برخی افعال بی‌قاعده در حالت گذشته تغییر نمی‌کنند و شکل آنها ثابت است.
آنها را در جدول زیر برایتان جمع کرده‌ایم.

فارسی

انگلیسی

قرار دادن / گذاشتن Put
خواندن Read
پخش کردن / توزیع کردن . Spread
بریدن Cut

اینجا قاعدتا این سوال پیش میآید که اگر فرم گذشته و حال این افعال یکی است از کجا باید بفهمیم در جمله منظور حال است یا گذشته؟
پاسخ: باید به دنبال کلمات مربوط به زمان نظیر قید زمان باشیم و یا به خود فعل دقت کنیم.
به این مثال‌ها دقت کنید.

She puts the eggs in the basket.
.او تخم مرغ‌ها را در سبد می‌گذارد

اینجا این فعل حالت حال دارد چون s سوم شخص دارد. (حتما به خاطر دارید که اس سوم شخص فقط با زمان حال ساده به کار می‌رود.)

She put the eggs in the basket.
.او تخم مرغها را در سبد گذاشت

اینجا فعل حالت گذشته است چون اس سوم شخص ندارد.

در قسمت‌های بعدی هم باید یاد بگیرید در حالت گذشته با توجه به گرامر آموزش داده شده سوال بسازید و بپرسید و پاسخ دهید.

نمونه سوالات درس ششم کتاب زبان انگلیسی سال نهم

حالا سعی کنید سوالات زیر را پاسخ دهید تا دانش خود را از این یونیت بسنجید.

با کلمات مناسب داخل جعبه جملات را کامل نمایید. یک کلمه اضافی است.

your knee

did

didn’t

break

Cut

1. When ………………… Cathy injure her hand?
2. I …………. Burn my hand, my sister did.
3. Did that player …………… his leg in the game ?
4. Did you hurt …………………….. while running ?

پاسخ‌ها

1. did
2. didn’t
3. break
4. your knee

در این قسمت بعدی باید تلاش کنید سوالات را با پاسخ صحیح مچ کنید.

1. where did Ali hurt his leg?               A)you must put a bandage on it .
2. I cut my finger . what should I do?  B) in a soccer match.
3. I twisted my ankle.                        C) oh so you shouldn’t walk .

پاسخ

1. B
2. A
3. C

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.