آموزش اصطلاح step back با اخبار کناره‌گیری شاهزاده هری از وظایف سلطنتی

Prince Harry said the decision for him and his wife to step back is not one he made lightly

«شاهزاده هری» اظهار داشت که کناره‌گیری او و همسرش تصمیم ساده‌ای نبوده است.

/Step back (phrasal verb) UK /step/ US /step

To stop being involved in something

?We need to step back and look at all our options

?The couple announced they are to step back from their royal duties

سایر لغت‌ها/اصطلاحات خبر امروز:
? Royal duties/roles = وظایف/مسئولیت‌های سلطنتی
? Personal statements = بیانیه شخصی
? To serve one’s country = در خدمت کشور بودن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.