آموزش کلمه convict با اخبار روز

After the court’s decision, the convicts are now free

پس از صدور رای دادگاه محکومین حالا آزاد هستند.

Convict (noun) UK /ˈkɒn.vɪkt/ US /ˈkɑːn.vɪkt
(Convicted (adjective), Convict (verb
Someone who is in prison because they are guilty of a crime
Example. an escaped convict

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.