آموزش کلمه foil با اخبار قدردانی پوتین از ترامپ

That information helped foil the terror attacks

به کمک اطلاعات مذبور، حملات تروریستی نافرجام ماند.

/Foil (verb) UK /fɔɪl/ US /fɔɪl

To prevent someone or something from being successful

?Examples. The prisoners’ attempt to escape was foiled at the last minute when police received a tip-off

?Synonym =thwart

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.