آموزش کلمه lavish با اخبار هفتادمین سالگرد بنیان‌گذاری چین

Lavish

(adjective) UK /ˈlæv.ɪʃ/ US /ˈlæv.ɪʃ/

Examples. Large in quantity and expensive or impressive

lavish gifts/promises/praise
lavish spending
lavish banquets

The evening was a lavish affair with glorious food and an endless supply of champagne

The lavish production makes this musical truly memorable

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.