آموزش کلمه rattled با اخبار مسابقات نیمه نهایی تنیس استرالیا

 That is how rattled Roger is⚪

این نشان می‌دهد که او به چه اندازه عصبی و ناراحت هست.

/Rattled (adjective) UK /ˈræt.əld/ US /ˈræt̬.əld

Informal

Worried or nervous

Walter got rattled when they didn’t call?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.