آموزش کلمه Resurgence با اخبار کرونا

Resurgence (noun) formal UK /rɪˈsɜː.dʒəns/ US /rɪˈsɝː.dʒəns/
A new increase of activity or interest in a particular subject or idea that had been forgotten for some time.

Resurgence in demand/popularity/interest
The creation of independent states has led to a resurgence of nationalism.

Synonyms = revival, upsurge, upturn

Hi. I'm Alireza. I've been teaching English for over 15 years and my main area of interest are Writing and Grammar. In my free time, I enjoy reading books, listening to music and podcasts, watching movies and TV shows and playing video games. I guess you can call me a mediaphile.

اگر پسندیدی برای دوستانت ارسال کن...

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۷۵۵

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.