آموزش کلمه subpoena با اخبار جلسه استیضاح ترامپ

Some officials in Trump’s administrates refuse to comply with subpoena

برخی از مقامات در دولت ترامپ نسبت به ابلاغ احضاریه بی‌توجه بودند.

/Subpoena (verb) UK /səˈpiː.nə/ US /səˈpiː.nə

َA legal document ordering someone to appear in a law court

?Subpoenas were issued to several government employees

?The State Attorney has subpoenaed 10 companies that make and distribute calling cards in Florida
. ? Issue/receive/serve a subpoena

سایر لغت‌ها/اصطلاحات خبر امروز:
? Impeachment trial = جلسه استیضاح
? U.S. Congress =کنگره ایالت متحده
? Amendment =اصلاحیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.