آموزش کلمه swap با اخبار تبادل زندانیان ایران و آمریکا

The United States and Iran carry out a prisoner swap

ایران و ایالات متحده زندانیان خود را با یکدیگر مبادله نمودند.

/swap (verb and noun) UK /swɒp/ US /swɑːp
To give something and be given something else instead

?Examples. When you’ve finished reading your book, and I’ve finished mine, can we swap

We swapped addresses with the people we met on holiday

When he got a job in a bank, he had to swap his jeans and T-shirt for a suit (= he had to wear formal clothes instead of informal ones)

I’ll swap you my chocolate bar for your peanuts

We spent the evening swapping (= telling each other) stories/jokes

Synonyms: trade, exchange

What’s the difference between “swap” and “barter” as a noun? Comment us below??

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۷۵۵

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.