آموزش outage با اخبار از دسترس خارج شدن شبکه های اجتماعی

/Outage noun /ˈaʊ.tɪdʒ

A period when a service, such as electricity, is not available

Ex. The radio news reported power outages affecting 50 homes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.