باشگاه کتابخوانی
0

برگزاری چهاردهمین جلسه‌ی باشگاه کتاب‌خوانی سفیر ( سرخِ سفید ) با حضور مهدی یزدانی خرم

باشگاه کتاب‌خوانی سفیر دپارتمان ترجمه‌ی موسسه زبان سفیر گفتمان  هر ماه یک برنامه‌ی باشگاه کتاب‌خوانی برگزار می‌کند. هربار کتابی معرفی می‌شود و…

1 2 3 68