درس چهارم کتاب زبان انگلیسی سال هفتم(با نمونه سوال)

درس چهارم کتاب زبان انگلیسی سال هفتم درباره اعضای خانواده است و در این درس شاگردان یاد می‌گیرند چطور در مورد اعضای خانواده‌شان اطلاعات بدهند.
طبق معمول این درس با یک مکالمه آغاز می‌شود.

مکالمه درس چهارم کتاب زبان انگلیسی سال هفتم

مکالمه درس چهارم کتاب انگلیسی سال هفتم

شاگرد یک: چه عکس زیبایی! آیا این پدر شماست؟
شاگرد دو: بله، او هست.
شاگرد یک: او چند ساله است؟
شاگرد دو: 38
شاگرد یک: شغل او چیست؟
شاگرد دو: او یک مکانیک است.
شاگرد یک: و مادر شما ؟
شاگرد دو: او 35 ساله است. او یک زن خانه دار است.
برای سوال پرسیدن راجع به سن افراد از فرم زیر استفاده می‌کنیم که می‌توانید مثال‌های آن را در جعبه زیر تمرین کنید.

How + old + is + your +…..?
She/ he is ……..(years old)

سوال پرسیدن راجع به سن در انگلیسی

پدر شما چند سال دارد؟                                    او 38 سال دارد.

مادر شما چند سال دارد؟                                   او 35 سال دارد.

برادر  شما چند سال دارد؟                                 او 14 سال دارد.

خواهر شما چند سال دارد؟                                 او  8 سال دارد.

عمو/ دایی  شما چند سال دارد؟                           او 45 سال دارد.

عمه / خاله شما چند سال دارد؟                           او 30 سال دارد.

در قسمت بعدی راجع به مشاغل انسان‌ها سوال می‌شود که برای این کار از ساختار زیر استفاده می‌شود.

What + is + your / his / her …… job ?

در جدول زیر چندین نمونه از این پرسش و پاسخ‌ها برای شما آورده شده است که تمرین آنها به شما کمک می‌کند.

مکالمه انگلیسی در مورد خانواده

شغل پدر شما چیست؟                او یک مکانیک است.

شغل مادر شما چیست ؟              او یک زن خانه دار است.

شغل عمو/دایی شما چیست؟              او یک پزشک است.

شغل خاله / عمه شما چیست؟             او یک پرستار است.

شغل او چیست؟ اشاره به مذکر            او یک معلم است.

شغل او چیست ؟ اشاره به مونث          او یک دندانپزشک است.

شغل ها به زبان انگلیسی

لیست مشاغلی که باید در این درس بیاموزید در جدول زیر آمده است. آنها را به خاطر بسپارید و در قالب سوال و جواب تمرین کنید.

مشاغل به زبان انگلیسی

فارسی

English

پرستار Nurse
دندانپزشک Dentist
پزشک Doctor
معلم Teacher
خلبان Pilot
فروشنده Sales person
مکانیک Mechanic
راننده Driver
مدیر Manager
خاله Aunt
عمه Aunt
دایی Uncle
عمو Uncle

بعد از این قسمت مکالمه‌هایی وجود دارد که در آن بایستی شاگردان کلماتی را که با حروف با حروف G S U  نوشته می‌شوند تکرار و تمرین کنند همچنین بیاموزند که اگر می‌خواهند اسپل کلمه‌ای را یاد بگیرند چطور سوال بپرسند و یا چطور کلمه‌ای را برای کسی اسپل کنند.

اسپل در زبان انگلیسی

منشی مدرسه: اسم پدر شما چیست؟
شاگرد: گودرز صفری .
منشی: چطور اسم کوچکش را اسپل میکنید؟
شاگرد: G O O D A R Z
منشی: ممنونم

نمونه سوالات درس چهارم کتاب زبان انگلیسی سال هفتم

پس از این مکالمه دو تمرین وجود دارد که تمرین اول از طریق گوش دادن به فایل صوتی باید انجام شود و تمرین دوم کار گروهی است.
در انتهای این قسمت یک مکالمه بین دو دوست آورده شده است که شما باید با اطلاعات شخصی و با توجه به آنچه در این درس آموخته‌اید جاهای خالی را پرکنید. جواب‌های مختلف می‌تواند درست باشد.

مکالمه درس چهارم انگلیسی دوازدهم

How old is your friend/dad/mom/sister / brother / classmate?
He’s / She’s 35/17/2/11…
What’s his / her job?
He’s /she’s doctor / driver / house wife /teacher …
And your friend/classmate / sister/ ….?
He’s / she’s 15/45/55/17/ and is a nurse/ driver / doctor.

در انتهای این درس زبان‌آموزان باید بتوانند به این سوالات پاسخ دهند.
حروف بهم ریخته را در کنار هم بگذارید تا کلمات شکل بگیرند.

1. odctro
2. nrues
3. taceerh
4. unta
5. elunc

پاسخ‌ها

1. doctor
2. nurse
3. teacher
4. aunt
5. uncle 

جملات 1 تا 5  را با آیتم های a-e  مچ کنید.

1. how old are you?          a) she’s a nurse.
2. what’s your dad’s job?   b) He’s a pilot.
3. what’s her job?             c) He’s 27.
4. how old is Ali?              d) She’s 16 years old
5. how old is your sister?   e) I’m 22.

 

پاسخ

1) e
2) b
3) a
4) c
5) d

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.