دسته بندی

مهارت Writing

راه های نوشتن مقاله انگلیسی (چگونه تاثیرگذار بنویسیم؟)

نگارش هر مطلبی به زبان انگلیسی همانند فارسی نیازمند دانستن مهارت و تکنیک است. درست همانطور که برای مقاله‌نویسی به زبان فارسی باید مقالات متعددی بخوانیم و ساختار درست را دنبال کنیم، مقاله‌نویسی به زبان انگلیسی هم نیازمند رعایت این نکات است. …