آموزش گرامری – اسامی قابل‌شمارش و غیر‌قابل‌شمارش / Countable/Uncountable Nouns; Articles

آموزش گرامری – اسامی قابل‌شمارش و غیر‌قابل‌شمارش / Countable/Uncountable Nouns; Articles

Countable/Uncountable Nouns

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

اسامی قابل شمارش اسم‌هایی هستند که هر دو ساختار مفرد و جمع را دارند. این در حالی‌است که اسامی غیر قابل شمارش شکل جمع نداشته و همیشه مفردند.

countable nouns

book, books

mouse, mice

sheep, sheep

uncountable nouns

bread

water

تشخیص قابل شمارش یا غیر قابل شمارش بودن اسم به لحاظ انتخاب تخصیص‌گر مناسب اهمیت دارد.

countable nouns

few, a few, many, how many

uncountable nouns

little, a little, much, how much

both countable and uncountable

some, any, a lot of

مثال:

I’m making a few cups of tea.

There’s some money on the table.

Have we got any bread?

How many chairs do we need?

How much milk have we got?

Container Nouns

توجه کنید که هنگام استفاده از اسامی غیر قابل شمارش، می توان از پیمانه برای شمردن استفاده کرد.

a bag of flour

a bar of chocolate

a bottle of milk

a bowl of soup

a box of cereal

a can of tuna

a carton of orange juice

a cup of hot coffee

a glass of water

a jar of honey

a tube of toothpaste

 

اسامی مشخص شده در جملات زیر قابل شمارش (C) یا غیر قابل شمارش (U) هستند؟

 1. The children are playing in the garden.
 2. I don’t like milk.
 3. I prefer tea.
 4. Scientists say that the environment is threatened by pollution.
 5. My mother uses butter to prepare cakes.
 6. There are a lot of windows in our classroom.
 7. We need some glue to fix this vase.
 8. The waiters in this restaurant are very professional.
 9. My father drinks two big glasses of water every morning.
 10. The bread my mother prepares is delicious.
 11. Drivers must be careful; the road is slippery.
 12. Some policemen are organizing road traffic to avoid any accidents.
 13. I bought three bottles of mineral water for our picnic.
 14. I’d like some juice please!
 15. Successful candidates will join the camp later this year.
 16. A rise in oil prices is inevitable since there is more and more world demand for energy.
 17. The exercises on this website are interesting.
 18. Dehydrated babies must drink a lot of water.
 19. Adult illiterates learn through a special government program.
 20. I met some nice people when I was walking along the beach.
بیشتر بخوانید  آموزش گرامر – نقش دستوری و افعال در زبان انگلیسی

Articles (a/an – the)

به طور کلی، در زبان انگلیسی از حروف تعریف برای مشخص کردن شناس و یا ناشناس بودن اسم استفاده می شوند.

اسامی ناشناس اسم‌هایی هستند که برای شنونده نا‌آشنا هستند. مثلا در جمله‌ی

I saw a blue car.

خودرو ناشناس است و شنونده خودروی بخصوصی را تصور نمی‌کند.

اسامی شناس به اسم‌هایی گفته می شود که برای گوینده و شنونده آشنا هستند.

I saw the blue car again.

در این جمله خودرو برای شنونده شناخته شده است چون قبلا درباره‌ی آن سخن گفته شده.

a یا an؟

حروف تعریف a/an برای اسامی مفرد، قابل شمارش و ناشناس به کار می روند. برای اسامی غیر قابل شمارش و اسامی جمع، در صورتی که ناشناس باشند، نیازی به استفاده از حرف تعریف نیست.

I got coffee from the break room.

I saw children in the park.

برای تشخیص استفاده از a یا an، به کلمه بعد از حرف تعریف دقت می‌کنیم. اگر کلمه بعد با صدای یکی از حروف صدا‌دار‌، vowels، یعنی a، e، i، o، u، شروع شود باید از حرف تعریف an استفاده کنیم. در غیر این صورت، حرف تعریف a به کار می بریم.

توجه کنید که در اینجا دیکته کلمه مهم نیست و تمرکز روی صدای حرف است.

an umbrella

a university

کلمه‌ی umbrella با صدای /ʌ/ شروع می‌شود که صدا‌دار محسوب می‌شود ولی کلمه university با صدای /j/ شروع می شود و بی‌صداست.

the

پیش از اسامی مفرد، جمع، و غیر قابل شمارش در صورتی که شناس باشند از حرف تعریف the استفاده می‌شود.

the book

the cars

the coffee

توجه کنید که در موارد زیر از حرف تعریف استفاده نمی‌شود.

 • پیش از اسم‌های خاص، نام زبان‌ها، ورزش‌ها و رشته‌های تحصیلی
 • هنگامی که اسم، صفت اشاره دارد. (this, that, these, those)
 • هنگامی که اسم، صفت ملکی دارد. (my, your, his, …)
 • هنگامی که پیش از اسم از عبارت‌های کمیتی استفاده شود. (all, each, some, several, …)
بیشتر بخوانید  آموزش گرامر - زمان حال استمراری / The Present Continuous Tense

 

جملات زیر را با حرف تعریف صحیح کامل کنید، (a، an، the) و اگر نیاز به حرف تعریف نیست، x قرار دهید.

 

 1. I like ____ blue T-shirt over there better than ____ red one.
 2. Their car does 150 miles ____ hour.
 3. Where’s ____ USB drive I lent you last week?
 4. Do you still live in ____ Bristol?
 5. Is your mother working in ____ old office building?
 6. Carol’s father works as ____ electrician.
 7. The tomatoes are 99 pence ____ kilo.
 8. What do you usually have for ____ breakfast?
 9. Ben has ____ terrible headache.
 10. After this tour you have ____ whole afternoon free to explore the city.

 

5/5 (2 نظر)

Hi. I'm Alireza. I've been teaching English for over 15 years and my main area of interest are Writing and Grammar. In my free time, I enjoy reading books, listening to music and podcasts, watching movies and TV shows and playing video games. I guess you can call me a mediaphile.

اگر پسندیدی برای دوستانت ارسال کن...

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۵۶۰

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *