تمام مطالب دسته بندی: مهارت Grammar
آموزش گرامر – زمان حال استمراری / The Present Continuous Tense

آموزش گرامر – زمان حال استمراری / The Present Continuous Tense

کاربرد زمان حال استمراری برای بیان کار‌هایی که در حین صحبت یا “همین الان” انجام می‌شوند، به کار می رود. Don’t go out. It’s raining outside now. زمان حال استمراری همچنین برای بیان کار‌های موقتی که در حال انجام هستند به کار می‌رود. I’m preparing for my English exam. ساختار برای ساختن فعل حال استمراری از زمان حال فعل be یعنی am، is، و are به همراه فعل دارای -ing استفاده می‌شود. He is waiting for the bus. برای منفی کردن افعال حال استمراری کافی‌است کلمه not بین فعل be و فعل اصلی قرار گیرد. Bob is not (isn’t) working right now. برای سوالی کردن جملات حال استمراری کافی‌است فاعل و فعل کمکی be جابه‌جا شوند. Are you studying for […]

آموزش گرامر – Wh-Questions

آموزش گرامر – Wh-Questions

در زبان انگلیسی دو نوع سوال داریم. نوع اول سوالاتی هستند که با بله یا خیر پاسخ داده می‌شوند و به آنها Yes/No question گفته می‌شود. نوع دوم  که به Wh- question یا open question معروفند، از حرف سوالی استفاده می‌کنند. حروف سوالی دربارۀ کیفیت، زمان، مکان، اشخاص و غیره می‌پرسند.   حروف سوالی حروف سوالی در زبان انگلیسی به شرح زیر هستند. توجه کنید که به‌خصوص در انگلیسی امریکن، استفاده از whom خیلی رایج نیست. what برای سوال درباره اشیا What do you think about the movie? when برای سوال درباره زمان When will the meeting start? where برای سوال درباره مکان Where do you live? who برای سوال درباره اشخاص Who do you love the most in your […]

آموزش گرامر کاربرد There is / There are

آموزش گرامر کاربرد There is / There are

کاربرد There is / There are برای بیان چیز‌هایی که می‌بینیم یا وجود دارند از عبارات there is و there are استفاده می‌کنیم. در واقع برای بیان مفهوم “آنجا ……. هست.” می‌توانیم از این دو عبارت استفاده ‌کنیم. There is a good program on TV. اسامب مفرد و غیرقابل‌شمارش برای صحبت از اسم‌های مفرد و غیرقابل‌شمارش از there is و برای صحبت از اسم‌های جمع از there are استفاده می‌کنیم. There are five people in the office. (قابل‌شمارش – جمع) There’s a television in the living room. (قابل‌شمارش – مفرد) There’s some milk in the fridge. (غیرقابل‌شمارش) Some اسامی قابل‌شمارش و جمع هنگام صحبت درباره‌ی اسامی قابل‌شمارش و جمع، می توان از تعداد یا در صورت ندانستن تعداد از some […]

آموزش گرامر – صفات تفضیلی و عالی / Comparative and Superlative Adjectives

آموزش گرامر – صفات تفضیلی و عالی / Comparative and Superlative Adjectives

Comparative Adjectives صفت‌های تفضیلی یا comparative adjectives برای مقایسه دو چیز به کار می‌روند. برای ساختن این صفت‌ها باید به تعداد بخش‌های صفت مورد نظر توجه کنیم. صفات یک بخشی: comparative adj: adj + er large – larger fast – faster توجه کنید که در صفت‌های یک بخشی اگر ساختار به صورت cvc باشد، یعنی یک حرف صدادار بین دو حرف بی‌صدا قرار گرفته باشد، حرف آخر کلمه قبل از اضافه شدن -er تکرار می‌شود. big – bigger thin – thinner صفات دو بخشی و بیشتر: comparative adj: more + adj modern – more modern expensive – more expensive توجه کنید که در انگلیسی محاوره‌ای و بخصوص در انگلیسی امریکایی، گاهی اوقات صفات دو بخشی با -er هم تفضیلی می‌شوند. […]

آموزش گرامر – حروف اضافی زمان / Prepositions of Time

آموزش گرامر – حروف اضافی زمان / Prepositions of Time

حروف اضافه از اجزای دستوری جمله هستند و می‌توانند کاربرد‌های مختلفی داشته باشند. حروف اضافه in، on و at را می‌توان برای معرفی بازه‌های زمانی استفاده کرد.   in حرف اضافه in برای کاربرد‌های زیر به کار می‌رود. برای بیان بخش‌هایی از روز in the morning in the afternoon in the evening برای ارجاع دادن به هفته‌های آینده in a week in 2 weeks برای بیان ماه، فصل، سال، دهه، قرن و … in September in winter in 2019 in the 1960s in the 3rd century BC   on حرف اضافه on برای کاربرد‌های زیر به کار می‌رود. برای بیان روزها on Monday on Sunday برای بیان تاریخ‌ on April 7th on 1st January, 2011 on the 15th برای بیان […]

آموزش گرامر – صفت، ترتیب صفات / Adjectives, Order of Adjectives

آموزش گرامر – صفت، ترتیب صفات / Adjectives, Order of Adjectives

Adjectives صفت کلمه‌ای است که اسم را توصیف می‌کند یا تغییر می‌دهد. A cat walked past my window. A large orange cat walked past my window. خواننده‌ی جمله‌ی اول تصوری از شکل ظاهری گربه ندارد. در جمله‌ی دوم، با استفاده از صفات large و orange تصویری از گربه‌ی مورد نظر در ذهن خواننده ایجاد می شود. به طور کلی صفت‌ها در دو جای جمله قرار می گیرند. پیش از اسم: Bob has a new car. It was good coffee. پس از افعال ربطی: Bob’s car is new. The coffee tastes good. توجه: اغلب صفات را می‌توان در هر دو جایگاه قرار داد – پیش از اسم یا پس از فعل ربطی. اما، برخی صفت‌ها فقط در یکی از این دو […]

آموزش گرامر – Participle Adjectives

آموزش گرامر – Participle Adjectives

Participle Adjectives در زبان انگلیسی، می توان به بسیاری از افعال پسوند‌های ed و ing اضافه کرد و صفت ساخت. به طور مثال می ‌توان از فعل to surprise، صفت‌های surprised و surprising را ساخت. نکته‌ی مهم توانایی تشخیص این نوع صفات، درک تفاوت بین آنها و استفاده صحیح از این صفت‌ها است. -ed adjectives صفاتی که به ed ختم می شوند، عموما برای توصیف و بیان احساسات به کار می روند. این صفات معمولا برای انسان‌ها (یا حیوانات) به کار گرفته می‌شوند و برای اشیا استفاده نمی‌شوند. I was so bored in that lesson; I almost fell asleep. He was surprised to see Bob after all those years. She was really tired and went to bed early.   -ing […]

آموزش گرامر – زمان حال ساده / The Present Simple Tense

آموزش گرامر – زمان حال ساده / The Present Simple Tense

کاربرد زمان حال ساده، بر خلاف نامش برای صحبت درباره زمان حال و “الان” به کار نمی رود. در زمان انگلیسی، زمان حال ساده برای موارد زیر به کار می‌رود. بیان افکار و احساسات I like it. I think so. بیان حالات، حقایقی که اغلب صحیح هستند و شرایط دائم یا طولانی مدت We live near the sea. Birds fly. فعالیت‌هایی که تکرار می‌شوند، بیان عادات و برنامه های منظم I eat breakfast every day. I have classes on Mondays and Wednesdays.   ساختار در حالت عادی، در جملات مثبت حال ساده، فعل به صورت ساده به کار می‌رود. تنها در سوم شخص مفرد، فعل جمله s یا es می‌گیرد. I usually get ready for work at 8:00. We always […]

آموزش گرامری – اسامی قابل‌شمارش و غیر‌قابل‌شمارش / Countable/Uncountable Nouns; Articles

آموزش گرامری – اسامی قابل‌شمارش و غیر‌قابل‌شمارش / Countable/Uncountable Nouns; Articles

Countable/Uncountable Nouns اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش اسامی قابل شمارش اسم‌هایی هستند که هر دو ساختار مفرد و جمع را دارند. این در حالی‌است که اسامی غیر قابل شمارش شکل جمع نداشته و همیشه مفردند. countable nouns book, books mouse, mice sheep, sheep uncountable nouns bread water تشخیص قابل شمارش یا غیر قابل شمارش بودن اسم به لحاظ انتخاب تخصیص‌گر مناسب اهمیت دارد. countable nouns few, a few, many, how many uncountable nouns little, a little, much, how much both countable and uncountable some, any, a lot of مثال: I’m making a few cups of tea. There’s some money on the table. Have we got any bread? How many chairs do we need? How much milk have we […]

آموزش گرامر- حروف ربط در زبان انگلیسی / Linking Words

آموزش گرامر- حروف ربط در زبان انگلیسی / Linking Words

How to link ideas? Conjunctions: they join words or a group of words in a sentence There 3 types of conjunctions; coordinative, correlative, and subordinate از حروف ربط استفاده می‌کنیم تا بتوانیم جمله‌های پیچیده‌تر و طولانی‌تر و متنوع‌تر بسازیم. Coordinating Conjunction: connects words, phrases, or clauses that are independent or of equal rank دسته‌ی اول از حروف ربط جمله‌های مستقل را به هم وصل می‌کند. در زیر چند نمونه‌ی بارز آن را با مثال می‌بینید. We listened eagerly, for he brought news of our families. She didn’t speak to anyone, and nobody spoke to her. I don’t expect children to be rude, nor do I expect to be disobeyed. They rushed to the hospital, but they were too late. I will go shopping, or (I will […]

1 2