آموزش گرامر be going to + مثال‌های کاربردی

گرامر be going to یکی از رایج‌ترین گرامرهای زمان آینده در زبان انگلیسی است. از این گرامر برای بیان برنامه‌ها و تصمیماتی استفاده می کنیم که در آینده نزدیک انجام خواهیم داد. به عبارت دیگر، از این گرامر برای بیان کارهایی استفاده می‌کنیم که برای انجام آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم و از انجام آن‌ها مطمئن هستیم. گرامر be going to جزو گرامرهای زمان آینده در زبان انگلیسی است. در این سری از آموزش گرامر زبان انگلیسی به آموزش گرامر be going to می‌پردازیم.

ساختار گرامر be going to

ساختار گرامر be going to به این صورت است:

Subject + am/is/are + going to + Verb (Simple form)

مثال:

I am going to go to the park.
(.من قرار است به پارک بروم)
She is going to study for the exam.
(.او قرار است برای امتحان مطالعه کند)
We are going to have a party.
(.ما قرار است یک مهمانی داشته باشیم)

منفی کردن گرامر be going to

برای منفی کردن گرامر be going to، not را بین be و going to قرار می دهیم:

Subject + am/is/are + going to + Verb (Simple form)

مثال:

I am not going to go to the park.
(.من قرار نیست به پارک بروم)
She is not going to study for the exam.
(.او قرار نیست برای امتحان مطالعه کند)
We are not going to have a party.
(.ما قرار نیست یک مهمانی داشته باشیم)

سوالی کردن گرامر be going to

برای سوالی کردن گرامر (be going to)، do/does/do را قبل از فاعل قرار می‌دهیم:

Do/does + Subject go/is/are + going to + Verb (Simple form)

مثال:

Are you going to go to the park?
(آیا قرار است به پارک بروی؟)
Is she going to study for the exam?
(آیا او قرار است برای امتحان مطالعه کند؟)
Are we going to have a party?
(آیا قرار است یک مهمانی داشته باشیم؟)

گرامر be gooing to

oysterenglish.com

کاربردهای گرامر be going to

  • بیان برنامه ها و تصمیماتی که در آینده نزدیک انجام خواهیم داد.
  • بیان پیش بینی هایی که بر اساس شواهد و مشاهدات فعلی داریم.
  • بیان تصمیمات آنی که در لحظه صحبت گرفته می شود.
  • بیان پیش بینی نتایج یا پیامدهای آینده بر اساس موقعیت های فعلی.

در اینجا چند مثال از کاربردهای گرامر be going to آورده شده است:

۱- بیان برنامه‌ها و تصمیمات در آینده

زمانی که بدانیم میخواهیم کاری را در زمان آینده به صورت قطعی انجام دهیم از be going to استفاده می‌کنیم.

مثال:

I am going to buy a new car next year.
(.من قرار است سال آینده یک ماشین جدید بخرم)
We are going to go on vacation next summer.
(.ما قرار است تابستان آینده به تعطیلات برویم)

۲- بیان پیش بینی‌ها

یکی دیگر از کاربردهای گرامر be going to پیش بینی یک سری از وقایع است که با توجه به یک سری از مدارک احتمال وقوع آنها برای ما بالا است.

مثال:

The weather is going to be hot tomorrow.
(.فردا هوا گرم خواهد بود)
The price of gas is going to go up.
(.قیمت بنزین بالا خواهد رفت)

۳- بیان تصمیمات آنی

تصمیمات آنی (Spontaneous Decisions) اشاره به تصمیماتی دارند که در لحظه گرفته می‌شوند، بدون برنامه‌ریزی قبلی. وقتی از گرامر “be going to” برای تصمیمات آنی استفاده می‌کنیم، نشان می‌دهیم که تصمیم بر اساس شرایط یا اطلاعاتی که در همان لحظه در دسترس قرار گرفته، گرفته شده است.

مثال:

I am going to go out for dinner tonight.
(امشب قرار است برای شام بیرون بروم.)
I am going to stop smoking.
(قرار است سیگار را ترک کنم.)

۴- بیان پیش‌بینی نتایج یا پیامدها

از گرامر be going to برای پیش‌بینی نتایج یا پیامدهای آینده بر اساس کاری که در حال حاضر در حال انجام است، استفاده کرد.

مثال:

If you don’t study, you are going to fail the exam.
(.اگر درس نخوانی، امتحان را قبول نخواهی شد)
If you don’t eat healthy, you are going to get sick.
(.اگر غذای سالم نخورید، بیمار خواهید شد)

۵- حالت غیر رسمی

استفاده از “gonna” به جای “going to” در زبان انگلیسی مثال بارزی از حالت غیر رسمی است. “Gonna” نوعی کوتاه شده و غیر رسمی از “going to” است که بیشتر در گفتار روزمره و در متون غیر رسمی یافت می‌شود. این کلمه در نوشتار رسمی مناسب نیست، اما در مکالمات دوستانه، پیام‌های متنی، و شبکه‌های اجتماعی به وفور به کار می‌رود. کاربرد “gonna” نشان‌دهنده نیت یا برنامه‌های آینده است، دقیقاً مانند “going to”، اما با لحنی آزادتر و غیررسمی‌تر.

مثال:

 We’re gonna watch a movie tonight.
.ما قرار است امشب فیلم ببینیم

۶- دستور دادن به کسی

اگرچه گرامر “be going to” عموماً برای بیان برنامه‌ها، تصمیمات، و پیش‌بینی‌ها استفاده می‌شود، می‌توان با تغییر لحن و زمینه، آن را به شکلی برای دستور دادن به کسی به کار برد. این کاربرد بیشتر بر اساس زمینه و نحوه بیان است تا ساختار گرامری خاص. به عنوان مثال، در یک موقعیت که والدین با فرزندان خود صحبت می‌کنند، ممکن است بگویند:

مثال:

 You are going to clean your room today.
تو قرار است اتاقت را امروز تمیز کنی

جمع‌بندی

به طور کلی، گرامر be going to یک گرامر کاربردی و مهم در زبان انگلیسی است که کاربردهای متنوعی دارد. با یادگیری این گرامر، می‌توانید برنامه‌ها و تصمیمات خود را در آینده بیان کنید، پیش‌بینی‌هایی در مورد آینده داشته باشید، تصمیمات آنی بگیرید و پیش بینی نتایج یا پیامدهای آینده را بر اساس موقعیت‌های فعلی بیان کنید. امیدوارم این توضیحات مفید بوده باشد و به شما در یادگیری گرامر be going to کمک کرده باشد.

خودآزمایی

1. I ________ to start my new job next week.
2.The weather ________ to be sunny tomorrow.
3.I ________ to have a party next Saturday.
4.My friend ________ to visit me next month.
5.I ________ to go to the park after school.
6.Is it ________ to rain today?
7.We ________ to have dinner at a restaurant tonight.
8.I ________ to buy a new car next year.
9.The train ________ to arrive in 10 minutes.
10.I ________ to help my mom with the groceries.

پاسخ

1.I am going to start my new job next week.
2.The weather is going to be sunny tomorrow.
3.I am going to have a party next Saturday.
4.My friend is going to visit me next month.
5.I am going to go to the park after school.
6.Is it going to rain today?
7.We are going to have dinner at a restaurant tonight.
8.I am going to buy a new car next year.
9.The train is going to arrive in 10 minutes.
10.I am going to help my mom with the groceries.

 

 

 

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.