گرامر زمان آینده استمراری(future continuous)

برای ساخت زمان آینده استمراری از ساختار will be + ing استفاده می‌کنیم. آینده استمراری عملی در زمان آینده است که در یک زمان خاص شروع می‌شود و تا یک زمان خاص ادامه دارد. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Next Friday, the President will be celebrating ten years in power.

جمعه آینده، رئیس جمهور در حال جشن گرفتن دهمین سال قدرتش خواهد بود.

 

After the operation you won’t be doing any sport for a while.

بعد از جراحی، شما تا مدتی قادر به انجام هیچ ورزشی نخواهید بود.

 

I’ll be saying more about that topic in my next lecture.

در سخنرانی‌های بعدی‌ام، حتماً راجع‌به این موضوع بیشتر خواهم گفت.

همچنین آینده استمراری می‌تواند برای فعالیت‌هایی که در اثر یک تصمیم و برنامه از قبل تعیین شده اتفاق می‌افتد هم استفاده شود.

 

He will be performing every day until the end of the month (part of schedule).

او تا آخر ماه هر روز اجرا خواهد داشت.

آینده استمراری حتی برای صحبت در مورد روتین زندگی افراد نیز کارایی دارد.

 

We’ll be going to my brother’s house again for Christmas. (we always go).

ما دوباره برای کریسمس به خانه برادرم خواهیم رفت.

 

I’ll be seeing Tony on Tuesday. That’s when we usually meet.

من سه‌شنبه تونی را خواهم دید. ما معمولاً این موقع همدیگر را می‌بینیم.

آینده استمراری و حال استمراری برای آینده

هر دوی این ساختارها برای صحبت کردن راجع‌به فعالیت‌هایی که از پیش برنامه‌ریزی شده‌اند استفاده می‌شوند. به این مثال‌ها دقت کنید.

We will be leaving /are leaving for Istanbul at 7:00 in the morning.

ما ساعت 7 اینجا را به مقصد استانبول ترک خواهیم کرد.

 

Professor Hodge will be giving /is giving the first presentation at the conference.

پروفسور هاج اولین ارائه را در کنفرانس خواهد داشت.

نکته: استفاده از حال استمراری برای مواقعی که خبر غافلگیر کننده و بدون برنامه ریزی است متداول‌تر است.

?Have you heard the news

Dr. Radford is leaving. (rather than will be leaving)

خبرها را شنیده‌ای؟

دکتر رادفورد دارد از اینجا می‌رود! (به‌جای از اینجا خواهد رفت)

آینده استمراری و will (آینده ساده)

جملات جدول زیر را مطالعه کنید.

.Anne will be helping us to organize the party

(من از قبل با آنا هماهنگ کردم.)

?Will you be coming to the concert

(در این جمله از قبل هماهنگ شده)

.We’ll be joining you in half an hour

(طبق هماهنگی قبلی)

Anne will help us organize the party.

(آنا خودش مایل به این کار است)

?Will you come to concert

 (این یک دعوت است)

.We’ll join you in half an hour

(من همین الان تصمیم گرفتم)

نکته: وقتی از آینده استمراری استفاده می‌کنیم معمولاً راجع‌‌به عملی صحبت می‌کنیم که از قبل برای آن برنامه‌ریزی شده اما آینده ساده (will) برای اهداف زیر استفاده می‌شود.

 • دعوت کردن                                       ?Will you come
 • تصمیمات ناگهانی                          .I’ll open the door
 • قول دادن                                  .I’ll take care of you
 • تمایل نشان دادن به انجام کاری   I’ll help you with this

استفاده از زمان آینده استمراری برای اینکه از دیگران راجع‌به برنامه‌هایشان بپرسیم تا زحمتی به آن‌ها بدهیم بسیار مودبانه‌تر از آینده ساده و حال استمراری است. به مثال‌های زیر دقت کنید.

?Are you starting work on the room today

امروز کار روی این اتاق را شروع می‌کنید؟

 

Will you be starting work on the room today? I hope to use it tomorrow.

احیاناً امروز می‌توانید کار روی اتاق را شروع کنید؟ من می‌خواهم در صورت امکان فردا آن را استفاده کنم.

خود آزمایی

جملات زیر را با صحیح‌ترین شکل آینده (آینده استمراری /حال استمراری) تکمیل کنید. بیش از یک ساختار می‌تواند صحیح باشد.

 1. Mary Slater ….. her work on the radio tonight
 2. A recent UN report has suggested that by the year 2040, 15 per cent of the world’s population
 3. I’ve got a job in Stockholm so I ….. there for the next two years
 4. I can’t believe it. Dave and Sarah ….. married

:Answers

 1. Will be talking about / is talking about (a planned event)
 2. Will be suffering from (not ‘are suffering from’; this does not refer to a planned activity)
 3. Will be living / am living (a planned event)
 4. Are getting (not ‘will be getting’; a surprising event)
2 دیدگاه
 1. محمدرضا

  عالی بود، استفاده بردم از توضیحات

  1. لی‌لی قهرمان

   ممنون از شما محمدرضا جان 🙂

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.