گذشته استمراری ، آموزش گرامر Past Continuous

یکی از پرکاربردترین فرم‌های گذشته، همین گذشته استمراری یا past continuous است. یادگیری این گرامر نیازمند داشتن اشراف کامل به فرم گذشته ساده است. پیشنهاد می‌شود مطلب مرتبط با گذشته ساده را حتما مطالعه نمایید.

با چند مثال شروع می‌کنیم:

I was watching TV at 8:00 o’clock.

ساعت 8 شب من در حال تماشای تلویزیون بودم.

 

The children were doing homework when I arrived home.

وقتی من به خانه رسیدم بچه‌ها در حال انجام تکالیفشان بودند.

اگر به مثال‌های بالا دقت کنید متوجه می‌شوید که گذشته استمراری در حقیقت عملی را توصیف می‌کند که در گذشته در زمان خاصی شروع شده و در یک بازه زمانی مشخص به صورت مداوم اتفاق افتاده است.به عنوان مثال در جمله اول تماشا کردن تلویزیون از ساعت 7 شروع شده و تا ساعت 9 ادامه داشته است و گوینده بیان می‌کند که در ساعت 8 او در حال انجام این عمل (تماشای تلویزیون) بوده است.

در تصویر زیر در جمله “I was reading a book when the telephone rang” خواندن کتاب در گذشته شروع شده و به صورت مداوم ادامه داشته تا اینکه تلفن زنگ خورده و این عمل متوقف شده است.

آموزش گرامر گذشته ساده استمراری در انگلیسی

 

ساختار گذشته استمراری

گذشته استمراری همانطور که از اسمش برمی‌آید دلالت بر عملی می‌کند که به حالت استمراری و مداوم در یک بازه زمانی انجام می‌شده است. پس استفاده از ing در این فرم الزامیست.

Subject + was/were + verb + ing

استفاده از گذشته فعل to be یعنی افعال was و were نیز در ساختار این گرامر الزامیست. برای منفی کردن این جملات کافی است کلمه not را به فعل to be اضافه کنیم.

Subject + was/were + not + verb + ing

حال به چند مثال منفی با این ساختار توجه کنید.

I was not cooking when Dan called.

وقتی دَن تماس گرفت من در حال آشپزی نبودم.

 

They were not listening while the teacher was speaking.

وقتی استاد داشت حرف می‌زد آنها در حال گوش دادن نبودند.

به خاطر داشته باشید که فرم کوتاه was not و were not به شکل زیر است و استفاده از آن در صحبت کردن رایج‌تر است.

Was not = wasn’t

Were not = weren’t

ساختن سوال بلی/خیر از گذشته استمراری یا past continuous

برای ساختن سوال بلی/خیر به سادگی فعل to be را به ابتدای جمله می‌آوریم و برای پاسخ کوتاه هم از فعل to be مثبت یا منفی استفاده می‌کنیم.

مثال:

+ You were talking to her when Mike arrived.

? Were you talking to her when Mike arrived?

+ Yes, I was.

No, I wasn’t.

پس فرمول زیر را به خاطر بسپارید:

Was/were + subject + verb + ing + …?

ساختن سوال wh- با گذشته استمراری یا past continuous

برای این کار درست مانند ساختن سوال بلی/خیر عمل می‌کنیم و فقط کلمه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله و قبل از فعل to be قرار می‌دهیم.

Penny was eating a sandwich in the class.

? What was Penny eating in the class?

 

پس فرمول ساخت سوال wh- به شکل زیر است:

Wh- + was/ were + subject + …?

تفاوت گذشته ساده و گذشته استمراری

همانطور که در ابتدای مطلب گفته شد برای یادگیری این گرامر نیاز است گذشته ساده را به طور کامل بشناسید. گذشته ساده به عملی دلالت می‌کند که در گذشته در یک زمان خاص رخ داده و به پایان رسیده است. اما گذشته استمراری به عملی دلالت می‌کند که برای یک بازه زمانی در گذشته به صورت مداوم اتفاق افتاده و احتمالاً عمل دیگری آن را متوقف کرده است.

مثال‌های زیر این موضوع را برای شما توضیح می‌دهد:

I was falling asleep when I heard a noise downstairs.

من داشتم می‌خوابیدم که از پایین پله‌ها صدایی شنیدم.

 

Last night I slept late.

من دیشب دیر وقت خوابیدم.

 

Micky was reading a book when the window broke.

میکی در حال کتاب خواندن بود که پنجره شکست.

 

Micky read some good books on holiday.

میکی در تعطیلات چند کتاب خوب خواند.

گذشته استمراری تنها برای استفاده در گذشته نزدیک نیست و حتی می‌تواند در جملاتی که به گذشته‌های دور اشاره می‌کند هم استفاده شود.

مثال:

My family and I were living in Greece in 1986.

من و خانواده‌ام در 1986 در یونان زندگی می‌کردیم.

 

Patrick was studying in Harvard at that time.

آن زمان، پاتریک در دانشگاه‌ هاروارد تحصیل می‌کرد.

 

Most people were listening to Jazz in 1920.

در سال 1920، بیشتر مردم در حال گوش دادن به موزیک جاز بودند.

نکته مهم درباره گذشته استمراری

به‌خاطر داشته باشید که زمان گذشته استمراری برای روایت کردن داستان بسیار کاربرد دارد. به عنوان مثال اگر شما می‌خواهید راجع‌به اتفاقاتی که دیروز برایتان افتاد با یکی از دوستانتان صحبت کنید، می‌توانید و حتی باید از این گرامر زیاد استفاده کنید. اما نکته مهم اینجاست که اگر درباره یک سری از اتفاقات که به صورت پشت سر هم برایتان رخ داده است صحبت می‌کنید باید از گذشته ساده استفاده کنید و اتفاقاتی را که یکی پس از دیگری به صورت سریالی اتفاق افتاده است تعریف کنید.

به مثال‌های زیر دقت کنید.

I got up, had a shower and then went downstairs for breakfast.

من بیدار شدم‌، دوش گرفتم و برای صبحانه رفتم پایین.

اما اگر می‌خواهید در داستان خود جزئیات بیشتری را نقل کنید می‌توانید از گذشته استمراری استفاده کنید تا بتوانید برای مخاطب خود تصویری از موقعیت آن لحظه را خلق کنید.

When I went to the kitchen, my brother was making some bacon and eggs.

وقتی من وارد آشپزخانه شدم، برادرم داشت کمی بیکن و تخم مرغ درست می‌کرد.

زمان گذشته استمراری، زمان بسیار مفید و کاربردی است و یادگیری آن چندان دشوار نیست اما بهترین راه یادگیری و استفاده از این گرامر و سایر گرامرها شرکت در کلاس‌های مکالمه است که فرصت استفاده و تمرین را در یک فضای واقعی برای علاقه‌مندان فراهم می‌کند.

تفاوت when و while در گذشته استمراری

این دو کلمه در جملاتی که از ترکیب گذشته استمراری و گذشته ساده ساخته می‌شوند بسیار کاربرد دارند. کلمه when به معنای وقتی‌که و کلمه while به معنای درحالی‌که هستند و کلمه when با جمله‌ای همراه می‌شود که به یک عمل تنها و مستقل دلالت دارد.

مثال:

When the phone rang.

وقتی تلفن زنگ خورد.

 

When she came.

وقتی او آمد.

 

When the dog barked.

وقتی سگ پارس کرد.

و کلمه while با جمله‌ای همراه می‌شود که فعل جمله حالت استمراری دارد.

مثال:

While I was going.

درحالی که داشتم می‌رفتم.

 

While mom was cooking.

درحالی که مادر داشت آشپزی می‌کرد.

 

While listening to radio.

در حال گوش دادن به رادیو.

از آنجایی که عموماً گذشته استمراری به عملی دلالت می‌کند که در گذشته در حال رخ دادن بوده و عمل دیگری آن را قطع کرده استفاده از این کلمات در این نوع جملات بسیار متداول است.

مثال:

While they were cleaning the room, they found a key.

آنها در حالی که داشتند اتاق را تمیز می‌کردند یک کلید پیدا کردند.

 

They were cleaning the room when the boss came.

وقتی که رئیس آمد آنها در حال تمیز کردن اتاق بودند.

خودآزمایی

… you talking to Ben when I came?

 1. Was
 2. Were

… looking for my wallet, I found a ring.

 1. While
 2. When

My classmates … noise when the teacher came in.

 1. were making
 2. was making

… were you studying in 2018?

 1. Where
 2. When
1 دیدگاه
 1. Mina

  Perfect👍

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.